Ekstremt mange tropiske cykloner: Vi er løbet tør for bogstaver i alfabetet

Aktiv cyklonsæson i Atlanten sætter meteorologerne under pres.

Spor fra året mange tropiske storme og orkaner. (Foto: NHC trackingdata © Master0Garfield/Wiki Commons)

Der er gang i den i år i Atlanterhavet.

Den stormfulde sæson i den tropiske og subtropiske del af Atlanten var forudsagt til at ville blive ganske livlig, og allerede midt i maj kom den første tropiske storm Arthur.

Hvis årets navneliste tømmes, er reglen, at der benyttes det græske alfabets bogstavord; Alpha, Beta, Gamma og så videre.

At den regulære navneliste allerede 16. september løb tør, er ikke bare rekord tidligt men også ganske sjældent.

'Katrina' sæsonen fører

Kun én gang tidligere i moderne tid har vi været nødt til at bruge det græske alfabet i årets stormliste i Atlanterhavet, og det var i den navnkundige årgang 2005 - ja, det var dét år kategori 5-orkanen 'Katrina' hærgede New Orleans og omegn.

Selve traditionen for at navngive storme og orkaner stammer helt tilbage fra 1959. Dengang brugte man kun kvindenavne, men det blev ændret i 1979 efter protester fra den amerikanske kvindebevægelse.

Derfor skifter man nu mellem mande- og kvindenavne. Stormene kan også få et ikke-engelsk-klingende navn. Det sker, hvis den rammer kysten på et andet land først, inden den når eksempelvis USA. Derfor vil en orkan, der først har været forbi Mexico få et spansk navn.

Kategori 5 orkanen Hurricane Katrina som den så ud, inden den ramte New Orleans på den amerikanske østkyst 23. august 2005. (Foto: Nasa © Nasa)

Tilbage i 2005 nåede man 22. oktober i bund af de traditionelle amerikanske navne, og måtte derfor skifte til de græske termer. Det startede med bogstavordet Alpha, som er det første bogstav i det græske alfabet. Men i år røg vi ud af det latinske alfabet allerede 15. september, altså mere end en måned tidligere end i 2005.

Det fortæller ganske meget om, hvor aktiv denne cyklonsæson er i Atlanten.

Rekord stormfuldt

Der er med andre ord lagt i gryden til en rekord. Det kræver imidlertid, at oktober måned genoptager aktiviteten i det tropiske Atlanterhav, fordi netop nu er det ikke nogle storme eller orkaner, som er dannet.

Oktober kan dog også vise sig at blive stormfuld. Den tropiske sæson, som i Atlanterhavet løber fra 1. juni til 30. november, varierer ganske meget i antallet af storme og orkaner, men siden 1851 ligger gennemsnittet på seks navngivne storme eller orkaner.

Hvis det sker, så bliver 2020 året hvor vi slår vi rekorden i antal navngivne tropiske cykloner.

Cyklon energi

Det er dog ikke alene antallet af navngivne stome og orkaner, som afgør hvor voldsom en tropisk cyklonsæson er. Den tid, de enkelte storme varer, og den styrke, de frembringer, er et bedre mål for aktiviteten.

Hvis man hver sjette time fastslår en storms styrke, altså hvor mange meter i sekundet, det blæser, så har man også et mål for hvor meget energi den omsætter. Bevægelsesenergien er nemlig proportional med vindhastigheden.

Summer man alle de udregninger i hele cyklonens levetid, og herefter for alle cykloner i en sæson, så får man et mål der kaldes ACE, Akkumuleret Cyklon Energi, og det er et bedre mål for styrken af en hel tropisk cyklonsæson.

På ACE listen topper sæsonen 1933 som den heftigste, dengang var der i alt 20 storme og orkaner. Førnævnte 2005 er nr. 2 med en ACE på 250, frembragt af 28 storme og orkaner.

I 2020 har vi indtil videre haft 24 navngivne - og den har stadig potentialet til at slå rekord.

Facebook
Twitter