'Game over' for klimaet?

Den amerikanske klimaforsker James Hansen har i en artikel i New York Times påpeget problemerne ved Canadas udvinding af olie fra tjæresand.

Engang var her store urskove, nu er landskabet ændret på grund af udvindingen af olie fra tjæresand. (© DR)

Den anerkendte amerikanske klimaforsker og klimadebattør James Hansen advarer nu i klare vendinger om, at udvindingen af olie fra det canadiske tjæresand og tjæreskifer er en voldsom trussel mod det skrøbelige klima. Det gør han i en artikel i New York Times: 'Game over for the Climate'.

Tjæresand

Tjæresand er en blanding af ler og sand tilsat 10 - 12% såkaldt bitumen, der er en meget tyktflydende olieholdig substans. Netop fordi, den er så tyktflydende og mængden er begrænset, koster det meget store energimængder at udvinde olien.

Energikrævende udvinding

Samtidig skal olien behandles til en brugbar substans, hvilket igen koster både energi og store vandmængder. Canadas har meget store områder med tjæresand - især under urskovene i delstaten Alberta. Udvindingen medfører fældning af et skovområde på størrelse med Lapland.

Stor klimatisk konsekvens

James Hansen advarer stærkt mod denne form for udvinding af olie - ikke kun fordi det er en stor miljøbelastning i lokalområdet, men især fordi det forlænger udledningen af drivhusgasser til atmosfæren, samtidig med at selve olieproduktionen kræver så store energimængder, der hovedsagelig kommer fra afbrænding af naturgas, og som dermed i sig selv øger udledningen af CO2.

I yderste konsekvens vil CO2 indholdet øges til mere end 500 ppm (parts per million), hvor det aktuelt ligger på 393 ppm og under normale klimaforhold burde være på 280 ppm. Det vil med føre en voldsom temperaturstigning - langt mere end de ofte nævnte 2 grader.

James Hansen forsøger med artiklen at puste liv i klimadebatten, og opfordrer politikere globalt til at tage ansvar.

Facebook
Twitter