Kims målebil er afgørende for, at Vejdirektoratet får saltet 4000 km vej i tide

Det kræver et årvågent mandskab og meget udstyr at salte på de rigtige tidspunkter.

Kim Larsen med den målebil og teknik, der hvert år holder Vejdirektoratet opdateret på, hvornår der skal saltes på vejene. (Foto: Alexander Janku Ravn Homilius)

Når det sneer, fyger og vejene er kolde og glatte, så er det af afgørende betydning for trafikken, at der bliver saltet og fjernet sne på de rette tidspunkter. Disse dage viser med al tydelighed, at for meget sne og glatte veje ellers kan hindre børn i at komme i skole, varer, der kan leveres og at man kan møde ind på sin arbejdsplads.

For at sørge for, at det kan ske, har Kim Larsen fyldt diesel i tanken og ruten plottet nøjsommeligt ind på GPS'en. Som måletekniker er Kim Larsens aftenrute klar. I den gul-orange bil med Vejdirektoratet påtrykt på siden og lidt ekstra udstyr monteret på taget, har han en rute på nogle hundrede kilometer planlagt.

Hans målinger skal nemlig ske under meget præcise vejrforhold. Det skal være mørkt, koldt, tørt og skyfrit.

- Vi har faktisk kun haft to gode dage at måle på i den her vinter. Resten har været med vand og sne i december og januar, fortæller han.

De 500 kilometer udgør en lille del af de 4000 kilometer statsveje, som hans kollegaer i Aalborg holder nøje øje med.

For' mens mange af os først får fat i sneskovlen og posen med vejsalt, når snebygerne allerede hænger over os, så foregår det noget anderledes hos Vejdirektoratets Vagtvintercentral.

Her overvåger personalet minutiøst den data, som Kim Larsens bil indsamler, og så sammenholdes den med data fra de 500 målestationer, der er opstillet i hele landet.

Foto: Alexander Janku Ravn Homilius

Selvom der løbende kommer oplysninger ind om vind og temperatur fra de mange målestationer, så er det meget vigtigt, at hver enkel målestation giver det mest retvisende billede af den vejstrækning, den står langs.

De skal nemlig gerne repræsentere det koldeste sted på ruten, så der kan sendes bud til kollegaerne i saltsprederne om, at nu er det tid til at rykke ud.

- Vores målestationer er fundamentet for det arbejde, vi udfører. Målestationerne er det, vi baserer vores glatførebekæmpelse på, fortæller Carina Meldgaard Frandsen, teamleder fra Vagtvintercentralen.

Det er måleudstyr på Kim Larsens bil, der sørger for at give et komplet opdateret billede på målestationerne. Bilen hiver løbende oplysninger ind for hver meter, den triller.

- Bag på har jeg en boks, der skyder ned på veje og måler, om den er tør eller våd, og så har jeg to målere foran på bilen. Den ene måler temperaturen i en meters højde, den anden i 10 centimeters højde, fortæller han.

Stemmer data fra bil og målestationer ikke overens, vurderer Vejdirektoratet, om målestationen skal flyttes, fortæller Carina Meldgaard Frandsen, teamleder fra Vagtvintercentralen.

- Alt ude omkring målestationerne udvikler sig, så steder, der har været koldeste før, ikke længere er det koldeste sted i det område længere.

Derfor er det vigtigt, at målestationerne eventuelt flyttes, hvis de ikke længere kan vise behovet for, om en saltspreder kører forbi i den nærmeste fremtid, siger hun.

- Vi salter altid præventivt, og fra målestation kigger vi på, hvordan status er nu, og hvad den forventede udvikling er de næste fire timer.

Kim Larsen har stadig tusinde kilometer foran sig, inden vinterens vigtige tjans er afviklet. Tiltrods for, at de næst uger kan give flere snebyger, så er måleteknikeren optimistisk indstillet.

- Vi skal nok nå det.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter