Klimaet ændrer sig: I Nordsverige er de store forandringer tydelige

De globale temperaturstigninger er meget ulige fordelt. I Nordsverige flytter trægrænsen sig, dyrelivet trues og permafrosten forsvinder

(Foto: svt © SVT)

At temperaturen er stigende globalt er et faktum.

I forhold til det førindustrielle niveau er det i dag i gennemsnit cirka en grad varmere globalt.

Men temperaturstigningerne er på ingen måde ligeligt fordelt. I nogle områder på kloden er temperaturstigningen i småtingsafdelingen, men i andre dele - for eksempel Arktis - oplever man en forøgelse, som ligger mere end dobbelt så højt som gennemsnittet. Især er vintrene i Nordsverige blevet varmere.

Temperaturen ændrer sig meget uens på jordkloden. Siden 1880 er den i de meget brune områder steget over 2 °C. Andre steder er stigningen meget lille, og enkelte steder er blevet koldere. Stigningen er klart størst over landområder. Kilde: NASA (Foto: DR VEJRET grafik © Nasa)

Et af disse områder på kanten af Arktis er nationalparken i Abisko i det nordligste Sverige. Her er de ændrede klimaforhold efterhånden synlige i landskabet.

- Hvis vi ser på klimadata fra Abisko og andre steder i hele Arktis, så ser vi, at de ekstremt kolde vintre bliver færre, siger klimaforsker Keith Larsen til svenske SVT.

En af de synlige - og målbare - ting er trægrænsen. Klimaet sætter en grænse for, under hvilke temperaturer træer kan gro. Hvis temperaturen stiger, så kravler trægrænsen op ad fjeldet.

I Abisko er trægrænsen kravlet 230 m op ad fjeldet i løbet af de seneste 100 år som en synlig konsekvens på klimaforandringer, og træernes fremmarch ændrer på hele den alpine flora. Når træerne breder sig, forsvinder andre planter.

Videoklip fra Vores Vejr 5. september 2019.

Fjeldørreden forsvinder

Ikke bare floraen er under pres. Også i søerne foregår der en dramatisk ændring. Temperaturen i søerne er nemlig støt stigende.

Den øgende temperatur sætter fjeldørreden, som er almindelig i de svenske søer, under pres. Fjeldørreden foretrækker koldt vand, og det presser deres vækstmuligheder, når temperaturen stiger.

- Det estimeres, at 73 procent af Sveriges søer vil være uden fjeldørreder i fremtiden, siger David Seellek fra Abiskos naturvidenskabelige station til SVT.

Videoklip fra Vores Vejr 5. september 2019

Permafrosten mindskes

I Abiskos nationalpark er permafrost også forekommende, men de seneste mange års temperaturstigninger sætter sig også igennem nede under jordoverfladen, hvor permafrosten nu formindskes.

Aktivlaget - det øverste lag, hvor jorden tør op om sommeren - forøges i disse år, og bare siden 2005 er forøgelsen på hele 25 procent ifølge klimaforsker Keith Larsen fra Abiskos naturvidenskablige station.

Så længe jorden er permafrossen, forbliver kulstoffet i jorden, men når den optøs, frigives der CO2 og metangas fra den naturlige nedbrydning af organisk materiale i jorden.

Processen frigiver altså klimagasser til atmosfæren og bliver dermed en del af en selvforstærkende proces, som forøger temperaturen.

Facebook
Twitter