Kraftigt lavtryk driller os i weekenden

Der er ingen tvivl om, at regnen kommer tromlende fra vest, men det er stadig noget usikkert, hvor hurtigt det går.

Der har ikke hersket nogen tvivl om, at weekendens vejr ser noget mere vådt og ustadigt ud, end det har gjort i den sidste halvdel af september.

Og der er heller ikke nogen tvivl om, at det store og dybe lavtryk fra Atlanterhavet, bliver dét, der skal til for ændre en ellers noget fastlåst situation med et stort og solidt højtryk over Finland og Rusland og en mærkbar sydøstenvind over Danmark.

Lavtrykket har sin oprindelse over Newfoundland, men har på sin vej over atlanten, samlet energi og får også hjælp fra de to tidligere tropiske orkaner Lee og Maria, idet de flyder sammen til et stort lavtryk.

Det giver ikke orkantilstande i vores nærhed, og nok heller ikke storm. Men det er et ret stort lavtryk, og med islæt af gamle tropiske lavtryk bliver lavtrykket både meget stærkt og svært at forudsige.

Lørdagen ser stadig våd ud for rigtig mange

Når det så er sagt, så er bedste bud lige nu, at den første front, som skal passere landet, når til Vestjylland i aften. Den trækker derefter ganske langsomt mod øst i løbet af lørdagen. Det giver en noget ulige fordeling lørdag med regn mod vest og en ganske pæn og ikke mindst lun lørdag mod øst - i hvert fald det meste af dagen.

Søndag hænger fronten stadig mange steder centralt i landet, og ser ud til først at nå Bornholm til aften. Men som den når til Bornholm, er der ikke ret meget vand tilbage i fronten længere.

Højtrykket over Finland viger nemlig kun langsomt pladsen, og det spænder lidt ben for den front som vil forbi.

Våd, vådere, mandag

Det næste regnvejr som skulle have ramt Vestjylland søndag, ser derfor også ud til at blive forsinket, og rammer formentlig først landet mandag.

Det bliver til gengæld for fuld styrke, og det ser ud til at blive en meget våd omgang til hele landet.

Derefter er det også ret sikkert, at vestenvinden vender tilbage med ustadigt og køligere vejr.

  • Print
  • Del artiklen: