Forhøjet vandstand i hele Østersøregionen onsdag aften

Onsdag aften kommer der et ordentligt skvulp i Østersøen med risiko for oversvømmelser

Sønderborg Havn fra en oversvømmelse i 2015. Det ser også ud til at bliver billedet i morgen aften. (Foto: Asbjørn Andersen- DR Syd)

Blæsevejret i dag sender meget vand østpå i Østersøen. Når vinden i morgen drejer mod nord og nordøst sendes vandet tilbage mod vestlige Østersø, så vandet stiger.

De foreløbige beregninger viser, at regionen generelt kan imødese en hændelse, som statistisk kun forekommer hvert 20. år. Alle havne og kyststrækninger på Sydsjælland, Lolland-Falster, Møn, Sydfynske Øhav og østlige Sønderjylland vil være udsatte. Enkelte steder som bl.a. Kalvehave ved Møn og Hesnæs på Falster kan se frem til vandstand, som overstiger såkaldte 100-årshændelser - altså sjældent forekommende vandstande.

For Hesnæs er en 100-års hændelse en vandstand på 157 cm over normal vandstand. Det niveau opnås ved 21-tiden onsdag aften over vandet topper omkring 167 cm ved 22.30 tiden, hvorefter det langsomt vil falde.

Onsdag aften stiger vandet jævnt i Hesnæs på Østfalster. Den gule streg viser niveauet for en 20-års hændelse, men kurven passerer også den usynlige linje for en 100-års hændelse. Den samme kurve med lidt andre værdier vil være gældende for hele vestlige Østersø og sydlige Øresund. (Foto: DMI © dmi)

For havnene i østlige Sønderjylland og Sydfyn kommer vandstigningen nogle timer senere og topper på niveauer mellem 160 og 165 cm. Beregningerne vil naturligt nok ændre sig, når nye data indløber, men at der kommer oversvømmelser mange steder ser sandsynligt ud.

Der er endnu ikke udsendt et officielt varsel fra DMI, men det skal også først ske 24 timer før hændelsen indtræffer - altså i aften.