Meteorolog om stigende temperaturer i Danmark: 'Vi kan risikere fire graders stigning'

Inden for de seneste 30 år er forskellen mellem temperaturen i Danmark og resten af verden mere end fordoblet.

Temperaturstigningerne betyder både mere varme, men også mere vand. (Arkiv) (Foto: Andreas Hagemann Bro © Scanpix)

Selvom de fleste sætter pris på den blå himmel og de stigende temperaturer, der følger med foråret, er der måske alligevel grund til bekymring.

I Danmark er forskellen i temperaturstigningen nemlig mere end dobbelt så stor som på globalt plan.

Temperaturen i Danmark er alene de seneste 30 år steget med 1,02 grader, mens den globalt set er steget 0,43 grader. Det svarer til, at det er blevet 0,59 grader varmere i Danmark end globalt.

Det viser en opgørelse, som TV2 har lavet på baggrund af klimaforskningscentret fra Climatic Research Unit og Hadley Centeret i England (HadCRUT4).

Dermed er Danmark et af de steder, hvor temperaturen er steget mest.

- Tallene viser, at det allerede er betydeligt varmere i vores del af verden. Klimaændringerne er altså ikke bare noget, der sker i fremtiden, men noget vi kan se nu og her, siger DR’s vejrvært og meteorolog Søren Vallentin Jacobsen.

Temperaturstigning på fire grader

Meteorologen mener, at der er grund til at tage udviklingen meget alvorligt.

- Hvis den stigningstendens i klimagasser, der er i dag, får lov at fortsætte, kan vi i Danmark sagtens nå en temperaturstigning på fire grader over det præindustrielle niveau, siger Søren Vallentin Jacobsen.

Det præindustrielle niveau bliver brugt til at måle, hvordan den gennemsnitlige temperatur stiger eller falder sammenlignet med temperaturen inden 1850.

Og de stigende grader i Danmark betyder mere vand og varme:

- Konsekvenserne i Danmark er de samme, som vi de seneste mange år har opremset: Der kommer blandt andet mere nedbør som regn og en større frekvens af skybrud, siger Søren Vallentin Jacobsen.

Og man kan allerede mærke klimaforandringerne rundt omkring i Danmark. Kommunerne bliver for eksempel nødt til at klimatilpasse mod de store mængder af vand.

Temperaturerne stiger i hele Norden

Men det er ikke kun i Danmark, at temperaturforskellen er mere end fordoblet, sammenlignet med den globale gennemsnitstemperatur. Det varmere vejr gælder for hele Norden.

Danmark ligger i et af de områder på Jorden, hvor temperaturstigningerne regionalt set har været størst de seneste år.

- Hvis vi kigger på de fremtidsscenarier, er Nordøsteuropa og Skandinavien de steder, hvor vi forventer, at temperaturstigningen er større end global gennemsnittet. Det går hurtigst i arktis, men det går også meget stærkt her, siger Søren Vallentin Jacobsen.

Det skyldes ifølge Søren Vallentin Jacobsen, at det bliver relativt varmere, når man bevæger sig nordpå.

Vi skal se temperaturstigningen i et globalt lys

Men temperaturstigningerne og konsekvenserne af klimaforandringerne kan ikke kun anskues lokalt. Det skal ifølge DR’s meteorolog ses i et globalt perspektiv. Temperaturerne bliver nemlig ved med at stige på verdensplan, og klimaforandringer kender ikke landegrænser.

I Canada har de også mærket til de voldsomme temperaturstigninger. Ifølge en canadisk rapport om klimaforandringer er temperaturen steget med 1,7 grader i landet.

De voldsomme temperaturstigninger kan ifølge rapporten få en lang række konsekvenser i form af stigende vandstande, oversvømmelser, hedebølger og et øget antal skovbrande.