Is på bilruden

Ofte kan man opleve at der er is på bilruden selv om lufttemperaturen ikke er under plus 2 grader. Det vil Jes Michelsen gerne have svar på.

Jeg oplever ofte, at min bil er iset til om morgenen efter enkold nat - som dog ikke har været så kold, at mit udendørstermometer viser frostgrader. Hvordan kan det hænge sammen?Termometert er placeret i ca. samme højde som bilensvinduer.

Venlig hilsen Jes Michelsen

Kære Jes Michelsen

Jo det er rigtig nok. Det opleves ofte når vejret om natten erklart og alle overflader - inkl. din bilrude - udsender energi tilVerdensrummet. Overfladen bliver koldere end luften, hvorefterluften forsøger at kompensere for denne forskel ved at søge atopvarme bilruden. Derved afkøles luften, men det går væsentligtlangsommere end når bilruden afkøles og overfladen vil altid væreden koldeste - indtil solen begynder at sende varme ind igen,hvorefter overfladen hurtigt bliver varmere end luften.

Man skal altid opfatte overfladen som den der hurtigst afkølesog opvarmes.

Det er ikke ualmindeligt at en lufttemperatur på plus 2-3 gradekan have is på bilruden. Men det kræver en stjerneklar nat.

Venlig hilsen Jesper Theilgaard

Facebook
Twitter