Thailands monsunregn

Monsunregnen i Thailand er et sæsonbetinget fænomen med mest regn i september. I år har regnen været mere ekstrem end normalt.

De røde pile viser, at den varme og fugtige luft fra havet blæser op mod bjergene i den nordlige del af Thailand. Her dannes regnen, og vandet får floderne til at stige. Vandet kan kun flyde et sted hen - mod Bangkok.

Klimaet i Sydøstasien veksler mellem den våde sommermonsun og den tørre vintermonsun. Monsunsystemet styres af temperaturforholdene over de asiatiske kontinent, hvor det er varmt om sommeren og koldt om vinteren.

Sommermonsun

Sommervarmen får lufttrykket til at falde, så der suges varm og fugtig luft ind over kontinentet fra det Indiske Ocean og Stillehavet. Det typiske vejr i Sydøstasien i sommerperioden er mange tordenbyger i dagtimerne i den fugtige og varme luft.

Vintermonsun

Den kolde vinterluft får til gengæld lufttrykket til at stige, så i den periode skubbes tør kold luft fra Asien ud over havet mod øst og syd. Det giver generelt tørt og ret solrigt vejr - det er da også her turistsæsonen er på sit højeste i Sydøstasien.

Regntid

I april og maj begynder regntiden, når vintermonsunen afløses af sommermonsunen. Ved regntidens begyndelse kan der godt være nogle dage med ret kraftig regn, inden det falder til ro med de mere regelmæssige daglige tordenbyger.

I september og oktober vender monsunen igen og det giver også anledning til en periode med mere kraftig regn, som er stærkere end om foråret. Det skyldes at havtemperaturen er højere i efteråret, og derfor er der større fordampning med mere regn til følge.

Vindens betydning

Vindretningen betyder også en hel del. Der er mange bjerge og højdedrag i Sydøstasien og det vil altid være sådan, at der falder mest nedbør, hvor vinden står på og presser den fugtige luft ind mod bjergsiden. Så små ændringer i vindens retning kan betyde særdeles meget i forhold til, hvor regnen vil falde.

Thailands bjerge

I det nordlige Thailand er der et nærmest hesteskoformet bjergmassiv, hvor al regnvandet fra bjergene løber ned i den flod, som ligger i hesteskoens centrum. Herfra løber floden mod Bangkok.

Men en uheldig kombination af højere havtemperatur med større fordampning og en vindretning ind mod Thailands nordlige bjerge har i år medført en langt større tilførsel af vand til floderne. Vandet kan kun løbe en vej - mod havet og kystbyerne. Statistisk vil regntiden ebbe ud sidst i oktober og først i november, men inden da skal de store vandmængder passere Bangkok

Klimaændringerne

Det er nærliggende at stille spørgsmålet om det er på grund af de igangværende klimaændringer, at det er gået så galt i år. Monsunsystemet er dog en meget variabel størrelse med store årlige variationer i mængden af nedbør. Så i det lys kan oversvømmelserne ikke tilskrives klimaændringerne - og så alligevel. For havtemperaturen er globalt stigende og det vil medføre mere nedbør, så Thailands oversvømmelser i år ligger i den linje af forandringer, vi risikerer i de kommende år.

Facebook
Twitter