Vind og vejr truer historisk fyr: Snart bliver det reddet fra druknedøden

Rubjerg Knude Fyr rykkes længere ind på land, fordi turistattraktionen år for år er tættere på at styrte i havet.

I dag var det flere hundrede besøgende ved Rubjerg Knude Fyr, da Sommervejret var forbi fyret. Men til august er det slut med at besøge fyret et par måneder. Det skal nemlig flyttes. (Foto: Diana Bengtsen © DR vejret)

Da Rubjerg Knude Fyr stod færdigt i 1900, var det placeret 200 meter fra kystskrænten. Men siden da har den voldsomme natur ædt meget af Lønstrup Klint, hvor fyret står, og i dag står Rubjerg Knude Fyr kun få meter fra skrænten.

Derfor blev det i 2018 endeligt besluttet, at fyret skulle rykkes længere ind på land:

- Ellers vil det på et tidspunkt falde ned i havet, og det vil ske inden for ganske få år, siger Emil Dietz Fuglsang, der er civilingeniør og ansat som naturmedarbejder i Hjørring Kommune, hvor Lønstrup Klint hører til.

Hvert år tager vind og hav mellem to og fire meter af klinten, ifølge Hjørring Kommune. Det er det, man kalder for kysterosion.

- Når vinden blæser ind mod klinten, kommer der sandflugt, hvor vinden tager sandet længere ind i landet. Ellers tager havet af klinten. Og det går hurtigt. Det er en kamp mod tiden, siger Emil Dietz Fuglsang.

Fyret får rulleskøjter på

Lige nu er planen, at Rubjerg Knude Fyr bliver flyttet i slutningen af oktober, men allerede ti uger før – nemlig den 14. august – bliver der spærret af for besøgende.

Det skyldes, at det er en kæmpe operation at flytte fyret, uden at det tager skade, forklarer Emil Dietz Fuglsang.

- Der skal graves en rende, man kan trække fyret henad, og fyret skal også forstærkes med noget jern, inden man er tryg ved at flytte det. Så skal der lægges nogle jernplader på med hjul under fyret, og så ruller man det hen på sin nye plads på de her ’rulleskøjter’ engang i uge 43, siger han.

Men også her kan vejret få betydning for, hvornår fyret præcis ender på sin nye plads.

- Afhængigt af hvor meget og i hvilken retning, vinden blæser i løbet af operationen, så kan det trække ud. Hvis renden, vi skal trække fyret i, bliver ved med at blive sandet til, så skal vi bruge ekstra tid på at grave det ud, siger Emil Dietz Fuglsang.

Planen er dog, at fyret skal genåbne for besøgende i starten af november.

Hjørring Kommune er den mest truede af vind og vejr

Det hjørringensiske fyr er tilsyneladende ikke bare placeret et meget uheldigt sted i kommunen.

For ifølge en kortlægning fra 2015 foretaget af Kystdirektoratet er Hjørring Kommune den kommune i landet med størst erosion per meter kystlinje.

Og sammen med Helsingør Kommune vurderes Hjørring derfor til at være den kommune med allerstørst behov for såkaldt ’erosionsbeskyttelse’, som kan være for eksempel sandfodring, skråningsbeskyttelse, høfder eller bølgebrydere.

Artiklen fortsætter under grafikken

Derudover vurderes Hjørring Kommune også at være den kommune, der har det største skadespotentiale som følge af erosion både i forhold til materielle skader, såsom bygningsskader og tab af afgrøder mv. samt immaterielle skader, såsom tab af kulturarv, natur og kritisk infrastruktur, som grundvandsboringer eller elværker.

Hør mere om flytningen af Rubjerg Knude Fyr i Sommervejret i aften kl. 18.55 på DR1