Vinden er aftaget: Vandet stiger stadig

Presset fra nordenvinden holder vandet i Østersøen i skak.

Vandet står højt i Roskilde. (Foto: Michael Bülck)

En nu navngivet storm har rusket godt i de gamle juletræer, men også skubbet til vandet omkring Danmark. Stormen kaldes Alfrida og er døbt af svenskerne.

Vandet er blevet presset ind i de indre danske farvande, hvilket giver sig udslag i forhøjet vandstand langs de fynske og sjællandske kyster, samt i Lillebæltsområdet og i den vestlige del af Østersøen.

Det forventes, at vandstanden mange steder kulminerer ved middagstid med op til 1,5 meter over normalværdien.

Der forventes forhøjet vandstand især i den vestlige del af Østersøen. (Foto: DMI)

I skrivende stund blæser det de fleste steder med en hård vind fra nord, men lokalt omkring Sjælland kan det stadig blæse en hård kuling i middelvinden.

Vandet presses ned i den vestlige del af Østersøen, hvilket også er stedet, hvor de højeste vandstande forventes.

Stiger frem til middag

Selvom vinden er aftaget, så vil vandet flere steder fortsat stige frem til middag.

Vinden kommer fra nord og blæser vandet ned i de indre danske farvande, og normalt vil vandet søge mod øst i Østersøen. Men vinden presser også vandet i den botniske bugt fra nord, så vandet har intet sted at bevæge sig hen, hvis ikke op.

Følg vandstanden i dit område på DMI's hjemmeside.

Facebook
Twitter