Vestens elektronik skrottes i ulande

Fattige mennesker i fattige lande betaler prisen, når resterne fra de riges kontor bliver eksporteret og ender på giftbål på skrotpladser i ulande.

Elaffald brændes af i Kina (Foto: Basel Action Network © Basel Action Network)

Syrebad, giftige bål under åben himmel og dumping af farligt affald i naturen står ikke på listen over, hvordan man håndterer det farlige elskrot forsvarligt.

Men sådan ser virkeligheden ud i Kina, Indien og i afrikanske lande. Og det er netop i disse lande, at en stor del af den vestlige verdens gamle elektronik ender.

En god forretning

Det er en bekostelig affære at skille sig af med en computer eller et fjernsyn på miljørigtig maner. I Danmark koster det for eksempel omkring 50 kroner at oparbejde en computer med skærm. Derfor er det en noget bedre forretning, hvis man kan slippe af med sit gamle elektronik gratis eller måske ligefrem tjene penge på det ved at eksportere det til ulande.

Problemet er bare, at eksporten er en miljø- og sundhedsmæssig katastrofe for de lande, der modtager Vestens udtjente computere, fjernsyn og andet elektronik.

Der er flere hundrede stoffer i elektronik, hvoraf mange er ekstremt giftige. Og dem kan ulandene ikke håndtere, forklarer kemikaliedirektør John A. Pwamang fra Ghanas Miljøbeskyttelsesagentur:

- Genvindingsfaciliteter og måder at behandle den type affald på, er ikke-eksisterende i vores del af verden, siger John A. Pwamang.

Flod af bly

Ingen har noget overblik over omfanget af eksporten. Indtil videre har miljøorganisationers opdagelser og videomateriale udgjort de mest håndfaste beviser på problemets eksistens.

Kina er ifølge FN det land, der modtager klart mest af Verdens gamle elektronik. Her er det store byområde Guiyu nærmest omdannet til en regulær skrotby, hvor omkring 100.000 arbejdere (heriblandt børn) arbejder med det farlige skrot.

De skadelige tungmetaller, som elektronik er fyldt med, slipper uhindret ud i naturen sådanne steder. En vandprøve fra en flod nær den kinesiske skrotby fra 2002 havde således 2400 gange så meget bly, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler.

Toppen af skrotbjerget

Også Indien modtager store mængder elskrot fra Vesten. I en rapport fra 2004 fortæller organisationen Toxics Link, at 70 procent af det elektroniske affald, der blev fundet på genbrugsstationer i New Delhi, var dumpet eller eksporteret fra industrialiserede lande.

I Nigeria har miljøorganisationen Basel Action Network (BAN) fundet store skrotpladser, hvor elskrot regelmæssigt blev brændt under åben himmel. Sådan er traditionen i Afrika, fortæller BAN-koordinator Jim Puckett:

- Overalt i Afrika har man brændt sit affald i århundreder, men her har vi at gøre med affald der, når det bliver brændt, udvikler nogle af de mest farlige stoffer, vi kender til. Så man omdanner en ordinær affaldsplads til en skrotplads med farligt affald, siger Jim Puckett, der stod i spidsen for undersøgelsen i Nigeria. Her fandt han på det skrottede elektronik mærkater fra virksomheder, skoler og myndigheder i USA og adskillige europæiske lande.

BAN-koordinatoren er ikke overrasket over, at DR Nyheder har fundet en tilsvarende industri i Ghana. Han forventer mere af samme skuffe de kommende år:

- Vi kender ikke til det fulde omfang i det globale billede. Vi frygter, at vi kun har set toppen af isbjerget, at enhver større havn i den tredje verden i stigende grad vil blive ramt af denne type affald.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter