Corona har ændret vores motionsvaner: Streetbasket, vinterbadning og løb er populært

De, der i forvejen var aktive, er blevet mere aktive, mens de, der ikke dyrkede så meget motion, nu er gået i stå.

Basketball er én af de udendørs sportsgrene, der især har givet danskerne sved på panden under corona. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Viden og sunde vaner bidrager til en sundere livsstil med mere bevægelse og færre livsstilssygdomme. Det giver os flere år at leve i.

Kort sagt giver en længere videregående uddannelse de bedste vilkår for et langt liv.

Men nu viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, at corona har accelereret det mønster, vi allerede så før corona:

Vores fysiske aktivitet afhænger nu i endnu højere grad af vores beskæftigelse.

- De grupper, der i forvejen var aktive, er blevet endnu mere aktive under corona, mens de grupper, der kun var lidt fysisk aktive, er blevet mere inaktive, siger Bjarne Ibsen.

Han er professor på Institut for Idræt og Biomekanik og en af forskerne bag undersøgelsen.

- Vi ser den største forskel i fritiden. Det kan forklares med, at dem, der går på arbejdet har fået ændret deres hverdag med mere hjemmearbejde og mindre transporttid, som mange nu udnytter til at bevæge sige mere. Den gruppe, hvor corona har haft sit største negative indvirkning, er de svageste i samfundet. Det er dem, der går hjemme, hvor hverdagen ikke har haft lige så drastiske ændringer udover en mere isoleret tilværelse, siger Bjarne Ibsen.

I hjemmet, på arbejdspladsen og i transporttiden viser undersøgelsen det samme mønster for de to grupper.

- Den gruppe, hvor corona har haft sit største negative indvirkning er de svageste i samfundet. Det er dem, der har en lav eller ingen uddannelse, og som i forvejen ikke var særligt aktive. De er nu gået mere i stå, siger han.

Unge er bedst til at få nye vaner

Tager du samme tur ned til supermarkedet hver dag? Og bruger du det samme toilet, selvom der er flere at vælge i mellem?

Mange af os er vanedyr helt ind til benet. Derfor kan det være rigtig svært for os, når vores hverdag ikke ligner sig selv.

Men undersøgelsen viser, at det især er unge, der er gode til at lægge sine vaner om, så de passer ind i de nye retningslinjer under coronanedlukningen. Aldersgruppen 15-29 årige, viser, at de selv vurderer, at 31,2 procent er (meget) mere aktive i fritiden under corona.

- Generelt er vi er enormt fastlåste i vores bevægelsesvaner. De, der er vant til at dyrke indendørs idræt, er i højere grad gået mere i stå end de, som kun dyrker idræt og motion på egen hånd udenfor. Det viser, at vores vaner ikke bare lige sådan er til at lave om, siger Bjarne Ibsen.

En farlig vane at sidde stille

Danskerne bevæger sig dermed ikke entydigt mindre, selvom der har været nedlukninger landet over.

Men for de grupper, der er blevet mere inaktive, kan det have store konsekvenser, siger læge Charlotte Bøving. En inaktiv livsstil kan føre til en række livsstilssygdomme, hvis den inaktive vane gror sig fast efter genåbningerne.

- Det er farligt at få inaktive vaner, fordi konsekvenserne for den enkelte er øget risiko for overvægt med større belastning på kroppens store led. Derudover øger en inaktiv livsstil risikoen for type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og i værste fald tidligere død, siger Charlotte Bøving.

Dog mener forskeren, at undersøgelsen skal ses mere som et øjebliksbillede af folkesundheden her under corona.

- Hvis vi skal leve på den her måde fremadrettet, ville det her være et stort samfundsmæssigt problem, fordi nedlukningerne skaber en større ulighed i sundheden generelt. Men jeg er overbevist om, at det her er et øjebliksbillede af folkesundheden, vi ser ind i lige nu, siger Bjarne Ibsen.

Hvis man har svært ved at finde motivationen frem, kan det være godt at starte med en realistisk målsætning som en daglig gåtur, mener hun.

- Jeg plejer at sige: Alt bevægelse tæller. En enkelt lille gåtur er bedre end ingenting. Det at komme ud at bevæge sig bidrager til langt større sundhed og mental trivsel end at blive hjemme i sofaen, siger Charlotte Bøving.

Streetbasket, vinterbadning og løb er populært

En stor gruppe af danskerne har fundet alternativer til deres normale træningsrutiner, der i perioder har været nedlukkede.

Især rulle- og streetaktiviteter, løb og vandsport er i der stor tilslutning til under corona. Her nævnes basketball, vinterbadning og løb som de helt store nye sportsgrene, som danskerne har ladet sig bevæge af.

- De, der er blevet mere fysisk aktive i forhold til før corona, er typisk motionister inden for mere fleksible sportsgrene. De, der er blevet mere inaktive hænger muligvis sammen med, hvordan og hvor meget det har været muligt at dyrke for eksempel indendørs håndbold under nedlukningerne. De har ikke allesammen fundet alternativer, forklarer Bjarne Ibsen.

Det er særligt de udendørs aktiviteter, der vinder frem, fordi Danmark i perioder har haft nedlukket foreningslivet.

- Det er vigtigt, at vi husker hinanden og trækker hinanden med ud i den virkelige verden til et spil bold med få venner. Det kan modvirke, at vi føler os ensomme og isolerede, og derfor kan en et lille boldspil bland få venner, en cykeltur i forårsluften eller en hyggelig gåtur være vejen mod en sundere og gladere tilværelse, siger Charlotte Bøving.

FacebookTwitter