Det første dyr på Jorden var en havsvamp

Genetiske analyser viser, at molekyler fundet i 640 millioner år gamle sten stammer fra de sære dyr.

Havsvampe er underlige væsner, der lever i vand. Men noget tyder på, at de var de første egentlige dyr på vores planet. (© Piero Malaer)

Noget tyder på, at de sære havsvampe allerede befolkede vores planet længe inden den periode, hvor man regner med, at de fleste dyr spredte sig på Jorden.

Genetiske analyser foretaget af forskere fra MIT viser, at svampene står bag særlige molekyler fundet i 640 millioner år gamle sten.

- Vi har sammenkædet palæontologiske og genetiske beviser, som ret tydeligt peger på, at disse spor rent faktisk er molekylære fossiler efter svampene, siger David Gold, der er post doc ved MIT's EAPS-afdeling i en pressemeddelelse.

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Enorme mængder af fossiler efter dyr er blevet fundet på Jorden, men de stammer stort set alle fra tiden efter en periode, der startede for omkring 540 millioner år siden.

De fund har fået forskerne til at tro, at de nuværende dyrerækker opstod nærmest eksplosivt på det tidspunkt. En ekstremt hurtig udvikling fra encellede organismer til komplekse flercellede dyr, som forskere kalder den Kambriske Eksplosion, der skete indenfor relativt kort tid, geologisk set.

Rester efter dyrene blev undersøgt

Nu har MIT's undersøgelser af molekylære spor efter fossiler fra tiden før eksplosionen påvist, at der eksisterede flercellede dyr før. Og at de første sandsynligvis var havsvampe.

- Vi har fornemmet, at dyrene burde være langt ældre end Kambrien fordi så mange dyr pludselig optræder samtidigt. Men fossiler efter endnu tidligere dyr har været omstridte, siger Gold.

- Derfor er der interesse for ideen om, at nogle af de her biomarkører, kemikalier og molekyler som er efterladt, måske kan afgøre det.

MIT-forskerne koncentrerede sig om molekylerne 24-ipc, som er en type kolesterol, der allerede i 1990'erne blev fundet i store koncentrationer i gamle præ-kambriske sten.

Undersøgte generne på 30 organismer

Nu handlede det bare om at finde organismer, som producerede præcist det molekyle i dag.

Ved at kigge på 30 forskellige organismer, lykkedes det forskerne at lokalisere et specielt gen kaldet SMT, som havsvampe og visse algerarter havde to af dem.

Ved at kigge på hvordan SMT-genet har udviklet sig evolutionært, fandt de ud af, at havsvampene udviklede genet langt tidligere end algerne - så langt tilbage som for 640 millioner år siden.

Nu mangler forskerne at besvare hvorfor der ikke findes fossiler fra den periode. For et eller andet har sørget for, at vi ikke finder resterne af dyr, der levede i de mange millioner år inden den Kambriske Eksplosion.

Hvad er havsvampe?

  • Havsvampe hører under begrebet svampedyr, der dækker over de to artsgrupper Mycetozoa og Porifera.

  • Undersøgelserne foretaget af MIT har fundet spor efter netop Porifera, havsvampe eller spongier, som er primitive flercellede dyr, der lever i havet og i ferskvand.

  • Der findes omkring 5000 forskellige havsvampe inddelt i tre klasser, der er krukke- eller klumpformede væsner, der ligner en mellemting mellem svampe og planter - men som altså ikke er nogen af delene.Kilde: Berkeley, Wikipedia

Facebook
Twitter