Fiskeforbud kan redde truede pingviner

Områder med fiskeforbud kan forbedre levevilkårene for Sydafrikas brillepingviner, viser ny undersøgelse.

Den truede brillepingvin lever ud for Sydafrika og Namibias kyster. Områder med fiskeforbud kan muligvis redde den. (© Wikipedia Commons)

Brillepingviner i Sydafika må efterhånden finde sig i meget barske levevilkår.

Klimaforandringer og industrielt fiskeri gør det nemlig svært for pingvinerne at leve og finde føde.

Nu har forskere fra University of Exeter og University of Cape Town muligvis fundet en løsning, der kan hjælpe pingvinerne. Den kræver dog mere forskning.

I samarbejde med den Sydafrikanske regering har forskerne undersøgt kolonier og havområder, hvor der i perioder på op til tre år har været forbud mod at fange sardiner og ansjoser.

Forskerne sammenlignede så med perioder, hvor fiskeriet var tilladt.

Undersøgelsen viste, at pingvinernes kropstilstand blev forbedret, når der var forbud mod fiskeri. Og ungerne havde større chance for at overleve.

- Byttefisk som sardiner og ansjoser er afgørende for havets fødekæde. Havdyr som pingviner, delfiner og sæler lever af dem. Men fiskene bliver fanget af nogle af verdens største fiskerier, siger Dr. Richard Sherley fra Environment and Sustainability Institute på University of Exeter til DR Viden.

Han understreger, at omfanget af undersøgelsen er begrænset. Og derfor er fiskeforbuddets påvirkning på pingvinbestanden usikker. Desuden spiller flere forhold i naturen en rolle.

- Der vil aldrig være noget hurtigt svar på problemer i komplekse økosystemer. Der er mange processer, som er svære at måle, siger Dr. Richard Sherley.

Brug for mere forskning

Brillepingvinen er i dag en truet art, og bestanden falder hurtigt, ifølge International Union for the Conservation of Nature.

Derfor understreger Richard Sherley, at det er vigtigt, at der bliver forsket mere i pingvinernes overlevelse.

- Vi har stadig ikke en fuld forståelse for, hvordan fiskeriet påvirker de mange arter, der lever af byttefiskene. Og for at forstå det, er vi nødt til at lave flere eksperimenter, hvor vi lukker områder for fiskeri, siger han.

Ifølge Richard Sherley vil det muligvis kræve årtiers forskningsarbejde, før vi kan være sikre på, hvad der påvirker størrelsen af pingvinbestanden.

Facebook
Twitter