Forsker: Hurtig-snakkere siger faktisk mindre

Mængden af information, der formidles i et bestemt tidsrum, er den samme lige meget om man taler hurtigt eller langsomt, viser et nyt amerikansk studie.

Nyt studie viser, at mængden af information falder, når snakken går hurtigere (© Dash - Fotolia)

Det kan ikke betale sig at tale hurtigt, hvis det handler om at levere information.

Der er nemlig mere information i de ord, som kommer fra en person, der taler langsomt, sammenlignet med en person, der taler hurtigt.

Og på den måde vil en langsomt-talende person og en hurtigt-talende person levere lige meget information, hvis de snakker lige længe - selvom den hurtigt-talende siger flere ord.

Forsker analyserede tale fra 398 mennesker

Forskeren bag det nye studie, lektor Uriel Cohen Priva fra Brown University, undersøgte tale fra optagede telefonsamtaler og interviews. I alt omfattede analysen 398 personer.

Priva noterede mængden af information i hver enkelte persons tale, blandt andet ud fra hvilke ord, der blev brugt, og hvordan sætningerne var opbygget grammatisk.

Disse mål sammenlignede han med personernes talehastighed, og via matematiske udregninger opdagede han, at de var en omvendt sammenhæng mellem mængden af information og talehastigheden.

Med andre ord: Når talehastigheden røg i vejret, faldt mængden af information. Dermed tyder studiet på, at man leverer ligeså meget information per tid ved at tale langsomt, sammenlignet med når talehastigheden skrues i vejret.

Mænd leverer i gennemsnit mere information end kvinder

Ifølge det nye studie, gælder det for både mænd og kvinder, at mængden af information per ord hænger sammen med talens hastighed.

Dog fandt Priva en generel tendens: Blandt mænd og kvinder med samme talehastighed, leverede mænd generelt mere information.

Dog mener forskeren bag studiet ikke, at dette betyder, at mænd har en evne til at levere information hurtigere end kvinder. Han gætter derimod på, at kvinder går højere op i, om den anden part i samtalen forstår, hvad de siger.

Blandt andet begrunder han dette med, at andre studier har vist, at kvinder hyppigere samler op på det de siger og bruger udtryk som ”ik’ også” for at få bekræftet, at lytteren er med.

FacebookTwitter