Ung dansk kongeørn på vej hjem efter Tysklands-visit

Efter en overvintring i Schleswig-Holstein, har den meget sjældne fugl vendt næbet mod nord.

Arkivbillede af kongeørn (Foto: Davemhuntphoto - Fotolia © (c) DR/Scanpix)

Den ene af de i alt tre danskfødte kongeørne, som forskere har fulgt siden de forlod rederne sidste efterår, er på vej tilbage mod sin fødeegn efter et vinterophold syd for grænsen. I skrivende stund befinder ørnen sig omkring Aabenraa i Sønderjylland. Det fortæller lektor Anders Tøttrup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima under Statens Naturhistoriske Museum til DR Viden. - Trækket mod nord ser ud til at foregå i nogenlunde samme hastighed som om efteråret, men fuglen følger en helt anden rute nordpå, forklarer han.

Bevæger sig mindre rundt end forventet

I løbet af vinteren har den unge kongeørn ikke bevæget sig ret meget omkring, men benyttet de samme smålokaliteter i landskabet. Og det kommer bag på ørneeksperten. - Det er overraskende at fuglene ser ud til at slå sig ned i små områder og at deres færden er meget begrænset indenfor disse igennem hele vinteren, fortæller han.

- Det er jo store fugle som hurtigt vil kunne flytte langt, men det gør de øjensynligt ikke, forklarer Anders Tøttrup. Trækket mod nord blev indledt ret pludseligt, og bevægelsen mod nord ser meget mere målrettet ud, end noget andet vi har set siden efterårstrækket, fortæller Anders Tøttrup.

Vil ikke yngle før tre-års alderen

Kongeørnen er Danmarks næststørste rovfugl, kun overgået af havørnen. Den unge kongeørn er knap et år gammel og forskerne forventer ikke, at den vil slå sig ned og yngle før treårsalderen. Indtil da, undersøges de store rovfugles adfærd i landskabet, via GPS-sendere, der er monteret på fuglenes rygge.

- Vi ved, at der fødes kongeørne i Danmark hvert år, men ikke hvor de forsvinder hen og hvorfor. Den danske bestand er ikke vokset siden 1998, så det er et rigtig positivt tegn, at vi nu ser en ungfugl vende tilbage.

- Ved hjælp af GPS-senderne kan vi se, hvilke områder ungfuglene søger til, og hvordan de udnytter landskabet. Den viden kan vi så give videre til naturforvaltere, såvel som alle interesserede danskere, der vil følge med i kongeørnenes liv, fortæller Anders Tøttrup.

Få ørne har give meget ny viden

Selvom forskerne i øjeblikket kun kan følge med i flyvemønstrene hos to af de tre unger fra i fjor, er der ifølge Anders Tøttrup meget ny viden at samle op: - Det nye er, at vi får detaljeret viden om individers færden. Tidligere er viden genereret fra ringmærkningsfund eller viden på niveau af hele bestande. De foreløbige resultater fortæller meget præcist, hvorledes kongeørne bruger landskabet i det første leveår, som er kritisk idet individet skal lære at klare sig selv, forklarer lektoren

- Denne nye viden om habitatanvendelse er vigtig viden for effektiv beskyttelse af arter, idet vi nu kan sige hvilke områder kongeørne anvender og er afhængige af, siger Anders Tøttrup. - Trækmønstreret kan selvfølgelig ikke bredes ud til en generel konklusion for arten endnu, men vi kan som minimum sammenligne træk- og spredningsmønstrene sammenlignes med resultater fra et andet studie af kongeørne i Nordsverige, hvor landskabet er et helt andet forklarer han.

Kan ikke vende tilbage til fødestedet

Ørneeksperten tør dog ikke komme med konkrete bud på hvor ørnene skal tilbringe deres første sommer på egen hånd. - Jeg forventer at de på et tidspunkt til genbesøge deres fødested. Men her er de ikke velkomne fordi deres forældre nu yngler igen og ikke vil tolerere andre ørne. De unge ørne vil sandsynligvis afsøge større dele af Danmark og måske endnu flyve længere mod nord. De bruger bl.a. de første leveår på at finde et egnet territorium hvorefter de også skal finde en mage. Det bliver spændende at se, hvor langt de kommer omkring, forklarer han.

Se løbende de unge kongeørnes flyverute på kortet herunder:

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter