Hvordan er livet som hval? Verdens første permanente undervandsmikrofon er nedsænket i Middelfart

Forskere kan nu følge havpattedyrenes liv under overfladen.

I Middelfart kan forskere nu på en ny og detaljeret måde følge marsvinets og andre havpattedyrs liv.

Hidtil har det kun være muligt at følge de små hvaler periodevis, men med en ny permanent lyttestation, som er den første af sin slags i verden, kan man nu få indblik i livet under havoverfladen hele året.

- Når vi har en station nedsænket i lang tid af gangen, har vi mulighed for at se de trends, der er over hele året. Hvornår er marsvinene her? Har det for eksempel noget at gøre med, hvor meget skibene støjer?, siger Jeppe Dalgaard Balle, videnskabelig medarbejder på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at der er rigtig mange marsvin i Lillebælt og farvandet mellem Middelfart og Fredericia. Derfor er lyttestationen placeret i det område.

Forventningen er, at forskerne kan få et detaljeret indblik i marsvinenes kommunikation og adfærd samt viden om, hvordan støj fra skibene påvirker havpattedyrene.

- Marsvinene bruger lyd til at kommunikere og finde føde. Og den støj, der kommer fra skibene, generer dem, siger Jeppe Dalgaard Balle.

Materialet fra marsvinenes liv, som lyttestationen indsamler, kan opleves i det gamle styrhus på havnen i Middelfart. Det planlægges at blive åbnet for offentligheden den 29. april.

Lyttestationen er resultatet af et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet, Naturpark Lillebælt, Middelfart Kommune og det britiske firma Seiche, der har udviklet udstyret.Artiklen er blevet rettet og opdateret 21:53. Før stod der, at lyttestationen også indsamlede billeder. Det var ikke korrekt.