Klima-satellit opsendes med pensioneret atommissil

Sentinel 3-A skal blandt andet holde øje med havenes temperatur og havisens tykkelse. Følg opsendelsen LIVE.

Sentinel 3-A er en del af Copernicus-programmet, der skal give beslutningstagerne bedre informationer om Jordens helbredstilstand.

Det europæiske rumagentur ESA sender klokken 19.00 i aften satellitten Sentinal 3-A i kredsløb med en russisk Rokot-raket. Følg opsendelsen LIVE her.

Satellitten er den del af det europæiske Copernicus-program, der skal overvåge Jordens klima og miljø, for at oplyse beslutningstagerne om Jordens helbredstilstand.

Sentinel 3-A er - ikke overraskende - projektets tredje satellit, og når den er i kredsløb, skal den måle på havenes temperatur, farve og overfladehøjde, samt holde øje med tykkelsen på hav-isen.

Den skal også dog også skæve til hvordan vi mennesker bruger landjorden og hvordan vandstanden i floder og søer udvikler sig.

Raketten der skal bringe Sentinel 3-A i kredsløb 814,5 kilometer oppe, er det pensionerede koldkrigs-kernevåben Rokot, der indtil videre har sendt satellitter i kredsløb med succes 25 gange.

Raketten opsendes fra Plesetsk Kosmodrom i det nordlige Sibirien.

Fire instrumenter er satellittens sanser

Satellitten er udstyret med fire instrumenter - fire sanser - som den overvåger Jorden med.

SLSTR er et radiometer, der kan måle temperaturen på både landjorden og havet meget nøjagtigt. Det opererer indenfor en fejlmargin på kun +- 0,3 Kelvin.

Instrumentet kan også opdage skovbrande på Jorden.

OLCI-instrumentet holder ved hjælp af specielle farvespektrer øje med farven på oceaner og bevoksning på Jorden. Det giver forskerne et nyt blik på havenes økosystemer, holder styr på landbrugets brug af afgrøder og kan også estimere sammensætningen af atmosfæren og se på skydannelse.

Jordens topografi - højdeforskelle - analyserer Sentinel ved hjælp af SAR, der er en avanceret højdemåler, og mikrobølge radiometeret MWR, der korrigerer for vanddamp i atmosfæren. De to instrumenter skal blandt andet holde øje med tykkelsen på havis.

Tvilling opsendes næste år

I 2017 opsendes Sentinel 3-A's tvilling, der bærer det logiske navn Sentinel 3-B, hvilket betyder, at hele Jordens havtemperatur osv. bliver overvåget med en opløsning på kun 300 meter. Derefter følger Sentinel 4 og 5, der er instrumenter på andre satellitter.

Hele molevitten er en del af EU's 63 milliarder kroner dyre Copernicus-program, der skal bruge data fra de mange satellitter til at give et samlet billeder af Jordens tilstand - eller helbred om man vil.

Formålet er at give politikerne bedre mulighed for at tage beslutninger om Jordens klima og miljø.