Aalborg Portland får rabat på op mod en halv milliard efter ny grøn skatteaftale

Rabat til Danmarks største CO2-udleder gør ikke noget godt for klimaet, advarer økonomiske vismænd.

Aalborg Portland er den fabrik i Danmark, der udleder mest CO2. (Foto: Birger Lund © DR Nyheder)

Cementfabrikken Aalborg Portland er den virksomhed i Danmark, der udleder allermest klimaskadelig CO2.

Men ifølge en nye aftale om CO2-afgift er den samtidig blandt de virksomheder, der skal betale allermindst for deres forurening.

Mens nogle virksomheder skal betale en afgift på 750 kroner for hvert ton CO2, der ryger op af deres skorsten i 2030, kan Aalborg Portland og en lille gruppe af de største udledere i industrien nøjes med 125 kroner.

Rabat på 455 millioner kroner

I kroner og øre betyder det samlet set, at fabrikken i 2030 vil få en rabat på op mod 455 milioner kroner - som hvis de skulle have betalt det samme som de fleste andre virksomheder.

Det viser beregninger fra DR, hvor vi både har set på de udgifter og rabatter Aalborg Portland får i EU's kvotesystem, og hvor meget de skal betale i dansk CO2-afgift.

Lars Gårn Hansen, økonomiprofessor på Københavns Universitet og miljøøkonomisk vismand er enig i regnestykket.

- Hvis vi tager det hele med, både gratis kvoter og rabatten i den danske CO2 afgift, så kommer Aalborg Portland til at betale godt 400 millioner kroner mindre om året i samlet CO2-betaling, siger han.

Rabatten til Aalborg Portland og andre energitunge fabrikker koster samfundet op mod tre milliarder kroner om året, vurderer De Økonomiske Råd.

Kan det ikke være fornuftigt nok, at man hjælper Aalborg Portland, så de ikke får så stor en regning, at en del af deres produktion flytter ud?

- Men vi vurderer, at man får ikke en klimagevinst ud af det her. Man flytter nogle job fra mindre forurenende virksomheder til mere forurenende virksomheder som Aalborg Portland, siger Lars Gårn.

Andre må betale

Alt i alt gør rabatten, at den grønne omstilling bliver dyrere, siger Lars Gårn Hansen.

- Det betyder, at resten af økonomien kommer til at betale den regning. Det vil sige, at jobtabene komer til at være i resten af økonomien. Det vil sige de mindre forurenende virksomheder, som ikke er omfattet af de her rabatter, siger han.

Aalborg Portland har ikke nedbragt deres udslip af CO2 i løbet af de seneste fem år. Sidste år udledte de 2,25 millioner ton CO2, viser tal fra EU. Og dermed udgør den fabrik alene over en fjerdel af industrien forueninge med drivhusgasser.

Men for nylig meddelte selskabet, at de nu har sat sig et mål om at reducere deres udledninger med 73 procent i 2030.

Omkring en fjerdedel af de reduktioner vil de finde ved at fange CO2 fra deres skorsten - en teknologi, som de gerne vil have støtte til af den danske stat.

Aalborg Portland har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

- Grøn omstilling kræver store investeringer og et langsigtet perspektiv. Vi har en plan for at investere en milliard i blandt andet omlægning til grønnere brændsler, men man kan kun bruge pengene én gang, skriver de.

- Så når man indfører en afgift i 2025, der udgør halvdelen af vores overskud, hvor vores investeringer i grøn omstilling ikke kan nå at have fuld effekt, så siger det sig selv, at der er færre penge at investere i grøn omstilling. Vi har en meget stor opgave foran os for at nå vores klimamål.

Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, på Aalborg Portland, hvor der stadig blive fyret med koks som det ses i baggrunden. Der var ingen, der i dag ønskede at medvirke i et interview om den ny skattereform. (Foto: Birger Lund © DR Nyheder)

Skulle det lykkes fabrikken at sænke udledningerne, vil det betyde, at deres samlede rabat vil være endnu større, fordi de vil kunne sælge de overskydende kvoter, de får gratis, i EU.

"Uretfærdigt og kulsort"

Aftalen om en grøn skattereform blev fredag indgået af regeringen, Venstre, Konservative, SF og de Radikale. Den fører til reduktion af industriens udslip med 4,3 millioner ton CO2.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kalder det et "noget for noget"-princip, at Aalborg Portland får en rabat, men regeringen så forventer, at de nedbringer deres CO2.

- Ja, de betaler lidt mindre. Til gengæld så er forudsætningen for det jo, at de jo omstiller, siger skatteministeren.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) understreger, at Aalborg Portland trods rabatten kommer til at betale mere for deres forurening, end de gør i dag.

- Det er klart, at hvis de ikke omstiller, så skal de betale meget, meget høje beløb i afgifter. Det håber vi ikke på. Det her handler ikke om at få skrabet penge ind til statskassen. Det handler om at sætte en afgift, der er så høj, at de faktisk laver den omstilling, siger Dan Jørgensen.

Enhedslisten: Det er uretfærdigt

Regeringens støtteparti Enhedslisten valgte at træde ud af forhandlingerne på grund af de store rabatter til Aalborg Portland og de andre store CO2-udledere.

- Det er uretfærdigt og kulsort, at Danmarks største forurenere slipper billigere end andre, siger partiets politiske ordfører, Mai Villadsen.

- Det eneste retfærdige er, at dem, som forurener mest, betaler fuldt og helt for deres udledning. De giganter, som har tjent milliarder på at svine vores klode, skal samle regningen op og betale som alle andre, siger hun.