Beskidt luft fra olie, gas og kul dræber 8,7 millioner mennesker om året

Forurenet luft dræber dobbelt så mange, som forskere hidtil har troet.

Grøn energi er løsningen på den høje luftforurening, så færre bliver syge, understreger eksperter. (Foto: © GONZALO FUENTES, Scanpix)

Når du tager en dyb indånding, er det langt fra ren luft, der fylder dine lunger.

Også selvom du befinder dig i Danmark.

For i luften svæver fine partikler, som forurener luften.

Partiklerne kommer blandt andet fra afbrænding af fossile brændsler - olie, gas og kul - på kraftværker og fra biler og brændeovne.

Trænger for mange af partiklerne ind i kroppen, kan de i værste fald gøre skade på lunger, hjerte og hjerne. Og det dræber.

En ny undersøgelse fra Harvard University vurderer, at fine partikler – også kaldet PM2,5-partikler - alene fra olie, gas og kul er skyld i 8,7 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan om året.

Dødstallet ligger på det dobbelte af, hvad WHO har vurderet indtil nu.

Det er blandt andet brunkulkraftværker som Neurath i det nordvestlige Tyskland, der sender de fine partikler til Danmark. (Foto: © Wolfgang Rattay, Scanpix)

Beskidt luft giver sygdomme

Tallet kommer dog ikke bag på Zorana Jovanovic Andersen, der er professor i miljøepidemiologi på Københavns Universitet.

- I løbet af de seneste 4-5 år har vi lavet mange flere undersøgelser, der viser, hvordan partikler dræber. I dag ved vi også, at flere sygdomme er tilknyttet luftforurening, fortæller hun.

Engang troede forskere, at det kun var for eksempel hjerte-kar-sygdomme, luftvejssygdomme og lungekræft, der kunne spores til luftforurening.

- Men nu ved vi også, at blandt andet diabetes kan være knyttet til partikelforurening. Desuden er der også flere ældre med i denne undersøgelse end i tidligere undersøgelser. Det bidrager også til, at dødstallet er steget, fortæller Zorana Jovanovic Andersen.

Sådan forbedrer du din luft

  • Den personlige risiko ved luftforurening er ikke så stor, hvis du er sund og rask. Men har du dårlige lunger eller små børn med astma, er det en god idé at færdes mindre i meget trafikerede områder.

  • Luftforureningen i Danmark er generelt værst i de større byer, hvor både lokale udledninger fra for eksempel biler og brændeovne og forurening fra afbrænding af fossile brændsler længere sydpå i Europa bidrager til dårlig luftkvalitet.

  • Ved at sidde i en bil får du udstødningen fra andre biler i luften. Derfor mindsker du også dit indtag af luftforurening ved at cykle. Derudover kan du mindske luftforureningen ved at lufte ud med vinduer, der vender væk fra gaden. Du kan også mindske partikler i luften indendørs ved at droppe brændeovnen og stearinlys.

Danmark går langt fra fri

Lande som Kina, Indien og det nordøstlige USA topper listen med flest dødsfald på grund af de fine partikler sammen med store dele af Europa.

Det gør de, fordi landene stadig bruger blandt andet kulkraftværker til at lave energi.

Og selvom Danmark har en lav luftforurening sammenlignet for eksempel Kina, slipper vi ikke nødvendigvis fra at blive ramt af følgesygdomme som følge af partiklerne.

- Alle bliver udsat for luftforurening i Danmark. Der er ikke nogen, der er fritaget, siger Zorana Jovanovic Andersen.

Den nye undersøgelse viser altså, at partiklerne skader mere, end hvad forskere tidligere troede.

Det fortæller Steffen Loft, der er professor på Institut på Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

- Ved den seneste undersøgelse fra Global Burden of Disease i 2015 undervurderede forskerne effekterne ved den lave koncentration af partiklerne. Flere personer bliver altså påvirket og syge, selvom partikelforureningen ikke er høj, siger han og fortsætter:

- Også effekter ved høje koncentrationer som i Kina og Indien blev effekterne undervurderet i 2015.

Det betyder, at selvom luftforureningen i Danmark ikke er så slem som i for eksempel Kina, påvirker det stadig folks helbred.

- Omkring 4.000 mennesker dør hvert år for tidligt på grund af den fine partikelforurening i Danmark, siger Steffen Loft.

Partiklernes virkning på vores krop kan sammenlignes med tobaksrygning, fortæller Zorana Jovanovic Andersen.

- Vores krop vil gerne kæmpe imod partiklerne, fordi det ikke er en naturlig del af luften. Partiklerne skader vores lunger, og det skaber betændelsestilstand. Det kan i værste fald udvikle sig sygdomme som KOL, astma, blodpropper i hjerte og hjernen, diabetes, og lungekræft, siger hun.

Grøn energi redder liv

Selvom du bor på landet langt væk fra byos og biler, er der stadig små partikler i luften, fortæller Steffen Loft.

- Selv nede på Lolland-Falster er du ikke fri fra partiklerne. De kommer med vinden fra blandt andet Polen og Tyskland fra trafik, kulkraftværker med mere, siger han.

Han peger på, at det eneste sted i Danmark, hvor luftforureningen er lavest, er i Nordvestjylland tæt på Vesterhavet.

Men sådan behøver det nødvendigvis ikke at være i fremtiden.

Blandt andet solceller og vindmøller vil i fremtiden redde menneskeliv, fordi de ikke udleder farlige partikler ligesom olie, gas og kul. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

For jo flere lande, der producerer grøn energi, desto færre partikler er der i luften, og færre bliver syge.

- En forbedring af luftkvaliteten vil have en stor indflydelsefolkesundheden, siger Zorana Jovanovic Andersen.

Det betyder også, at grøn energi fra for eksempel vindmøller og solceller ikke kun hjælper klimaet. Det redder også liv.

- Vi skal huske på de sparede liv, som vi kan få ved at gå til den grønne energi, siger Steffen Loft.

I Danmark har Folketinget vedtaget, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Det betyder, at størstedelen af vores energi skal komme fra vedvarende kilder.