Betyder det danske oliestop overhovedet noget for klimaet?

Fra 2050 skal det være slut med det danske olieeventyr. Her er de vigtigste spørgsmål og svar til at forstå, hvad det betyder for klimaet.

Danmark er i dag EU's største olieproducerende land. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

I aftes blev der sat et punktum i det danske olieeventyr, da et flertal i Folketinget besluttede, at det fra 2050 skal være slut med at hente olie og gas op fra Nordsøen.

Men hvad batter det overhovedet i klimakampen? Få svarene her.

1

Hvor meget betyder det for Danmarks klimamål?

Olie og gas bliver talt med som CO2-udledning i det land, hvor det bruges. Fordi det meste gas og olie, der udvindes i Nordsøen eksporteres til udlandet, tæller det ikke med i det danske regnskab.

Kun de drivhusgasser, der bliver lukket ud i forbindelse med selve produktionen, er med i vores regnskab. Klimarådet har regnet på det og kommet frem til, at det vil spare 0,02 millioner ton CO2 i 2030, at der nu ikke bliver givet nye boretilladelser.

Altså en meget lille besparelse, der kun svarer til en promille af de 23 millioner ton, som Danmark må udlede i 2030, hvis vi skal holde vores klimamål.

2

Begynder andre lande nu at producere mere olie?

Et af de hyppigste argumenter for at fortsætte oliejagten lyder sådan her: Hvis Danmark stopper med at producere olie og gas, vil andre lande bare skrue op for deres produktion.

Det er ikke helt forkert, at en del produktion vil flytte til udlandet, men det er svært at svare på præcis hvor meget, for det handler om, hvor meget olie og gas verden kommer til at bruge i fremtiden.

Klimarådets vurdering lyder, at hvis Danmark begrænser produktionen med det, der svarer til 100 ton CO2, vil produktionen i udlandet stige med mellem 65 og 95 ton CO2. Det vil altså sige, at der bliver sparet noget, selv om det ikke er store mængder.

3

Er det så ligegyldigt for klimaet, at vi nu er stoppet?

Selv om det ikke direkte sparer en masse CO2, er klimaeksperter enige om, at det har betydning, at Danmark nu har sat en stopdato for olieproduktionen.

Grunden er, at det sender et signal til andre lande, og at Danmark derfor vil være med til at presse den grønne omstilling hurtigere fremad.

FN's klimapanel har tidligere sagt, at 80 procent af verdens fossile brændstoffer skal blive i undergrunden, hvis vi skal lykkes med at holde temperaturstigningerne på 1,5 og maksimalt to grader. Derfor kan man sige, at det har betydning hver gang et land stopper med at udvinde fossile brændsler.

4

Hvor meget CO2 har olie og gas i Nordsøen udledt?

Der findes ikke et officielt tal for, hvor meget CO2 dansk olie og gas har udledt, siden vi åbnede for hanerne i 1972.

Men tal fra Energistyrelsen viser, at olien og gassen alene siden 1990 har udledt 1,5 milliarder ton.

Det svarer til 30 gange Danmarks nuværende årlige CO2-udledning.