Bi-dræbende giftstoffer kan blive forbudte efter EU-analyse

En ny EU-rapport kan stoppe forbruget af nikotinlignende pesticider i Europa.

Den nye rapport kan måske lede til bedre leveforhold for bier i Europa. (Foto: Andreas Trepte © WikiMedia Commons)

Selvom summende sværme og smertende stik er ubehagelige sommeroplevelser, kan vi ikke leve uden bierne. En planet uden de små, stribede insekter ville være langt fattigere på fødevarer og biodiversitet i naturen. Ja måske kan vi slet ikke undvære de små bestøvere.

Men en ny EU-rapport konklusioner forudsiger en dyster fremtid med langt færre bier. En type pesticider kaldet neonikotinoider er yderst skadelige for bierne, men bruges over hele verden i stor udstrækning.

Pesticiderne kan blandt andet skade biernes hukommelse, men den nye rapport viser også, at giftstofferne også kan lede til færre bidronninger.

Rapporten testede desuden en lang række scenarier med forskellige afgrøder og sprøjtemetoder. Flere af disse scenarier er i rapporten betegnet som værende "højrisiko" i forhold til at påvirke biernes helbred negativt.

Ifølge den britiske avis The Guardian er det derfor højst sandsynligt, at EU-medlemmerne vil indføre et totalt forbud af neonikotinoide pesticider, når nationerne samles for at stemme om emnet i næste måned.

Mange undersøgelser giver sikker konklusion

Det er den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA, der har udgivet rapporten. Den bygger på mere end 1.500 forskellige videnskabelige undersøgelser, hvilket har hjulpet rapportens forfattere med at drage en detaljeret konklusion.

- Den store mængde af tilgængelige data har givet os muligheden for at drage meget detaljerede konklusioner. Selvom konklusionerne i rapporterne varier, kan vi nu overordnet sige, at vi har bekræftet at brugen af pesticider er en helbredsrisiko for bierne, siger Jose Tarazona, leder af EFSA’s pesticid-afdeling.

Nikotinlignende gift med stor risiko

Alle ved, at bier tiltrækkes af blomster. Men faktisk er det ikke-blomstrende afgrøder såsom hvede, der er problemet for bierne.

Fordi giftene lander på jorden og siver ned i grundvandet, ender insektgifte også i de blomstrende afgrøder og vilde blomster, hvor bierne henter deres pollen.

EFSA’s første undersøgelser fra 2013 konkluderede dengang, at der var uacceptable risici for europæiske bier ved brug af tre forskellige slags neonikotinoide pesticider. Landende stemte derfor for et delvist EU-forbud af pesticiderne. Her forbød de brugen af tre forskellige pesticider til udendørs brug.

Neonikotinoider er en klasse af neuro-aktive nervegasser med en kemisk sammensætning, der minder om nikotin - det aktive stof i tobak.

Giftstofferne har længe været mistænkt for at være skyld i massedød hos honningbier, også kendt som colony collapse disorder. En schweizisk undersøgelse fandt for nyligt spor af neonikotinoide pesticider i 200 honningprøver fra hele verden.