Billig, hvid fisk sælges som torsk: Gå efter MSC-mærket, hvis du ikke vil snydes

Ny undersøgelse viser, at der er langt mindre snyd med fisk, der bærer MSC-mærket.

MSC-mærket gives kun til fiskeprodukter, der blandet andet ikke indeholder truet arter.

Torsk er dyrt.

Men hvis det hvide fiskekød fra for eksempel mørksej eller fra den vietnamesiske pengasius er skåret ud og frosset ned - måske endda paneret - kan det være svært at se eller smage, om det, der er i pakken, egentlig er torsk, eller om det er en de billigere fisketyper.

Det er et eksempel på, hvordan producenter kan snyde forbrugerne og selv score en højere profit. Og det er ikke ren spekulation, at det sker.

En stor undersøgelse fra 2015 viste fx, at 30 procent af al fisk på verdensplan sælges under et forkert artsnavn.

Nu viser en ny undersøgelse dog, at der bliver snydt langt mindre med de fisk, der er mærket med det bæredygtige MSC-mærke.

For mindre end én procent af produkterne med et MSC-mærke indeholdt ifølge undesøgelsen ikke den fiskeart, der stod på pakken.

- Vi mener, at undersøgelsen viser, at forbrugerne kan stole på MSC-mærket. Ud over et mere bæredygtigt produkt, så er de også mere sikre på, at de får den fisk, som de betaler for, siger Morten Fristrup, der er markedsansvarlig for nonprofit NGO'en Marine Stewardship Council (MSC).

Fiskenes DNA afslørede arten

Forskerne i den nye undersøgelse analyserede DNA fra fiskeprodukter. Hver fiskeart har nemlig et unikt DNA-aftryk, og derfor kunne forskerne se nøjagtig, hvad pakkerne indeholdt.

I DNA-analysen af 1.402 forskellige MSC-mærkede fiskeprodukter var det kun 13 produkter, der viste sig ikke at indeholde den art, som stod på pakken.

- Det er også værd at bemærke, at af de 13 fisk, der var fejlmarkerede, var det kun to, hvor man kunne se et tydeligt økonomisk incitament til at fejlmarkere, siger Morten Fristrup.

Altså var det kun i to tilfælde, at en dyre fisk var blevet erstattet af en væsentlig billigere fisk. I de andre tilfælde var der for eksempel tale om, at fisk med cirka samme markedsværdi var blevet byttet om.

Her kan man altså formode, at det skyldes mere uskyldige fejl og ikke bevidst snyd.

Øget sporbarhed gør det sværere at snyde

Resultaterne af den nye undersøgelse tyder altså på, at du er langt mere sikker på at få den fisk, du med rette forventer, hvis du køber fisk med MSC-smærket på.

Grunden til, at der bliver snydt mindre med de MSC-mærkede produkter kan være, at der er særligt høje krav til produkternes sporbarhed.

Det betyder, at alle led - fra fisker til forbruger - skal være registrerede, hvis et produkt skal have MSC-mærket.

Og den øgede sporbarhed kan altså gøre det sværere at snyde - og lettere at afsløre bagmændene bag snyden.

Restauranterne er værst

Det er dog ikke kun fisk i supermarkedet, der af og til sælges forkert. Faktisk fandt forskerne i 2015 ud af, at restauranter var særligt slemme til at servere en anden art end den, der stod på menukortet.

Men i både undersøgelsen fra 2015 og den nye undersøgelse har man ikke set specifikt på de fiskeprodukter, der sælges i Danmark.

Derfor ved forskerne ikke, om man på de danske butikshylder og restaurant-tallerkner finder samme grad af snyd, som forskerne finder internationalt.

Ifølge Fødevarestyrelsen skal fiskeproducenter oplyse artens handelsbetegnelse, det videnskabelige navn, produktionsmetoden og fangstområdet på deres produkter.

Styrelsen skriver til DR, at det er virksomhedernes eget ansvar, at fiskene er mærket korrekt, ligesom det er virksomhedernes egenkontrol, der skal sikre dette.

- Vi har ikke et tal på, hvor ofte det sker, at der mærkes med en anden fiskeart, end den det i virkeligheden drejer sig om, da det ikke er muligt at trække et tal ud af vores systemer specifikt på overtrædelser mht. fiskeart. Det er ikke vores indtryk, at der kommer mange forbrugerhenvendelser på det, skriver Styrelsen til DR.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk