Byg en bi-bolig: Sådan hjælper du med at redde de danske bier

De vilde danske bier er på tilbagetog. Men du kan hjælpe ved at invitere bierne ind i din have. Her er fire ideer til, hvordan du bygger bi-boliger.

De vilde biers levesteder forsvinder, og derfor er bierne i tilbagegang. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Bzzz, bzzz… Foråret er endelig over os, og bierne begynder at vågne fra deres vinterdvale for at søge mod blomsternes søde nektar.

Men de vilde bier mangler levesteder, og mange af dem er forsvundet fra vores natur. Gennem tiden er der registreret 288 forskellige biarter i Danmark, men 47 arter er ikke blevet set siden 1974, og flere af dem er formentligt uddøde her i landet.

I dag er 75 af de resterende biarter sjældne og i tilbagegang.

- Det er alarmerende. Godt nok er nye arter kommet til, men vi mister mange flere, siger Majken Sundahl, der er naturvejleder ved Danmarks Naturfredningsforening.

De vilde bier er - lige så vel som de “tamme” honningbier og andre insekter - vigtige for bestøvningen af en masse plantearter i vores haver, i naturen og i landbruget.

Og de vilde bier kan ikke undværes:

- De er meget grundige bestøvere. De kommer længere ind i blomsterne end honningbier. Så de vilde biers arbejde giver afgrøder og frugter med bedre egenskaber. For eksempel bliver æblerne større og mere ensartede, fortæller Majken Sundahl.

Biernes levesteder forsvinder

Ida på 5 år fra Stoholm i Midtjylland har meldt sig som RamasjangRedder og er ved at plante blomster ud til bierne. (Foto: PRIVATFOTO)

Men hvorfor forsvinder de vilde bier?

I nogle tilfælde skyldes det sygdomme og parasitter, som ikke bliver bekæmpet.

Men det største problem er, at biernes levesteder er væk. Især den intensive dyrkning af landbrug er med til at fortrænge bierne, fordi naturarealer forsvinder og landbruget anvender pesticider, som bierne er følsomme overfor.

I Tyskland viste en uhyggelig undersøgelse sidste år, at 76 procent af de flyvende insekter - herunder bierne - er forsvundet fra landets naturbeskyttelsesområder de sidste 27 år.

Men hvad gør vi så?

Ja, her kommer du blandt andet ind i billedet. For hvis du har en have eller adgang til et naturareal, kan du faktisk være med til at hjælpe bierne på vej ved at sørge for, de har et sted at bo.

Majken Sundahl kommer er med fire ideer til at bygge bi-boliger:

1) Byg et bi-hotel

Vilde bier bygger rigtig gerne reder i hule rør, stænger og huller i træ og mursten.

Start med at gå på jagt efter de rette materialer: Hule rør af fx bambus, tagrør eller japansk pileurt (så er du samtidig med til at udrydde en invasiv art), klippes af efter et “knæ” - gerne i en længde på 15-20 cm og med en diameter på 2-10 millimeter.

Herefter lader du rørene tørre, filer åbningen, så bierne ikke kommer til skade, og placerer rørene vandret i en beholder med endevæg. Det kan kan være en kasse, et rør med bund, en kagedåse eller hvad, du ellers har.

Bløde grene med marv kan også bruges, for her kan bierne selv lave gange. Det kan fx være brombær, hortensia og rosengrene.

En anden løsning er at bore huller i et stykke løvtræ. Træet skal være minimum 15-20 cm i diameter, huller skal være 2-10 millimeter i diameter og dybden igen 15-20 cm.

- Men lav ikke for mange huller eller saml for mange rør ad gangen. Et bihotel er til de vilde, enlige bier og de er ikke så glade for alt for store forsamlinger, siger Majken Sundahl.

Bierne lægger æg i bunden af rørene, så hvis du bygger et bihotel i år, vil du kunne se de nyudklækkede bier flyve fra reden næste forår.

2) Smid haveaffald på jorden

Hvis du går i haven og luger ud, så smid noget haveaffald med hule stængler og grene med marv på jorden. Gerne et solrigt sted og så tørt som muligt.

- Så kan bierne bruge affaldsbunkerne, som overvintringssted, siger Majken Sundahl.

3) Lad bar jord være til bierne

- Græsplæner holder ikke, hvis man er bi, siger Majken Sundahl.

Men hvis du lader nogle områder med bar jord være, kan jordbierne grave gange, som de bruger som reder.

4) Lav en vild mini-eng i haven

Nogle bierne er generalister, andre er specialister.

- Vi har nogle særligt kræsne bier. For eksempel blåhat jordbien, der er vild med planten blåhat, siger Majken Sundahl.

Hun anbefaler, at man køber nogle vilde frøblandinger med hjemmehørende danske arter, som bierne kender og laver sin egen lille eng i haven:

Græs udkonkurrerer andre arter, men du kan rydde et område af græsset, strø sand ud og plante dit eget blomsterhav. Bierne vil elske den vilde eng med forskellige planter.

Bier i Danmark

  • Der er registreret 288 biarter i Danmark gennem tiden.

  • 47 arter er ikke set siden 1974, men i samme periode er 26 nye arter kommet til fra syd.

  • Ud af 277 vildtlevende biarter (honningbien holdes kun som husdyr) lever 258 som enlige i modsætning til de velkendte honningbier og humlebier, der lever i sociale kolonier.

  • Ca. 120 af de enlige biarter er almindelige og udbredte i Danmark, mens 75 arter er sjældne og i tilbagegang.

Kilde: Dansk Biavlerforening

Facebook
Twitter