Danmark har fået 11 nye øer på bare tre år

Særligt fuglene kan glæde sig over, at der er kommet 11 nye øer til syne i de danske farvande siden 2015.

Splitterne på en af to kunstige øer i Harboøre Fjord, som Naturstyrelsen anlagde i 2017. De 11 nye øer er i modsætning til øerne i Harboøre Fjord opstået naturligt. (© Naturstyrelsen)

Havet nord for Møn forandrer sig. Siden 2015 er der dukket hele seks nye øer op i området.

Og det er især godt nyt for de fugle, der yngler i området. De har nemlig fået mere plads.

Ved Nissum Fjord i Vestjylland er der også kommet fem nye øer - men de er noget mindre end dem ved Møn.

- Nye øer opstår ved, at der sker en erosion fra vores landområder og ud i havet. Det sker oftest fra høje skrænter, hvor materiale skrider ned, og det bliver så transporteret af havstrømmene, fortæller Jes Aagaard, naturvejleder ved Naturstyrelsen.

Men det er nu ikke, fordi vi skal forvente, at Danmark får decideret vokseværk. De 11 øer består hovedsageligt af sand og har tilsammen et areal på 63 hektar. Det er omtrent det samme areal som Danmarks 78. største ø, Hjelm.

Den største ø ligger ved øen Sækkesand nord for Møn og er på 36 hektar. De fem øer i Nissum Fjord er til sammen 0,6 hektar.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Havstrømme afgør øernes placering

- Når havstrømmen aftager et sted, så aflejres materialet, og der vil over tid kunne skabes en ø. Aflejringerne sker ofte omkring næs og lignende, og der kan man få øer, der ligger som perler på en snor, siger Jes Aagaard.

Nogle øer opstår altså, mens andre forsvinder, og det er en hel central del af naturen.

- Vand og strøm ændrer vores landskab, og sådan har det været altid. Danmark er et istidslandskab, der er skabt af ismasser, der har møbleret rundt på sand- og lermaterialer.

- Efterfølgende har havet eroderet kyster nogle steder og aflejret det materiale et andet sted. Men hvis havstrømmene ændrer sig, så risikerer man også, at en lavvandet ø eroderer væk igen, siger Jes Aagaard.

Nye øer er gode ynglesteder

De små nye øer er helt centrale for naturen, fortæller naturvejlederen.

- De her isolerede øer, der ligger kystnært, har en kolossal betydning for mange af vores kystfugle og vadefugle. De er sikre reservat at yngle på, for her kommer ikke en ræv ud og plyndrer æggene, siger Jes Aagaard.

I mange år har øerne nord for Møn været defineret som holme, da man kun kunne sejle omkring dem, når der var højvande. Det er nu ændret, og derfor kan man officielt betegne dem som øer.

På grund af øernes store betydning for fuglelivet er det forbudt at færdes på øerne omkring Sækkesand i yngletiden fra 1. marts til 31. juli.

/ Ritzau /