Danske ulve er udvandret til Tyskland

Tre ud af de otte ulve, som sidste år blev født i Vestjylland, er vandret til Tyskland. En er død efter påkørsel.

Ulv i Vestjylland. Der er fundet spor efter danske ulve født sidste år i Vestjylland i Nordtyskland. En er død, to andres DNA er fundet på byttedyr. (Foto: (privatfoto))

Tre ulveunger er vandret 230-300 kilometer fra deres vestjyske fødested ved Ulfborg til Slesvig-Holsten i Tyskland, hvor de har efterladt sig spor den seneste måned.

Det kan danske ulveforskere dokumentere.

Den ene hunulv blev under sin vandring påkørt af en bil nordvest for Hamborg i Nordtyskland og døde. De to andre - en hun og en han - er blevet identificeret nord for Kielerkanalen og i Ditmarsken i det nordvestlige Tyskland.

DNA-spor fra nedlagte får i områderne gør forskerne helt sikre på, at der er tale om ulve af dansk afstamning. Sporene er tjekket i det europæiske ulveregister CEwolf.

At de danske ulve nu udvandrer til Tyskland, skal ikke ses som om, at der ikke er plads til dem i Danmark. Det er i høj grad tilfældigheder, som afgør, hvor ulvene vandrer hen, når de når den rette alder:

- Bestanden er ekstremt dynamisk, og det er i høj grad tilfældigt, hvilken vej ulve vandrer. Hvis de var gået en anden vej, var de muligvis endt med at slå sig ned et sted i eksempelvis Midtjylland, fortæller Kent Olsen, forskningschef hos Naturhistorisk Museum Aarhus.

Normalt at unge ulve vandrer

Det er helt normalt, at ulve-hvalpe udvandrer fra deres fødested, når de er mellem 10-22 måneder gamle. Hvalpene forlader deres flok for at finde et nyt sted at slå sig ned og eventuelt reproducere sig.

- Ulvene er meget mobile, og vi ser en stor udveksling inden for den samlede bestand i Europa, fortæller Kent Olsen.

Fundene i Slesvig-Holsten er gjort tæt på hinanden. Både geografisk og i forhold til tid. Derfor er det muligt, at ulvene er udvandret sammen. Men det er ikke sikkert.

Centraleuropæisk og ikke dansk bestand

Det er første gang siden ulvens tilbagekomst, at den er vandret fra Danmark til Tyskland. Indtil nu har vi kun hørt om, at ulvene kommer til Danmark. Men udvekslingen går altså begge veje.

Det viser, ifølge forskerne, at der ikke er tale om en dansk ulvebestand, men om en centraleuropæisk bestand, som ikke tager landegrænserne lige så højtideligt som vi mennesker.

Ulvebestanden i Centraleuropa er på omkring 136 såkaldte ulvekobler - ulveflokke. Der holdes nøje øje med bestanden via det centraleuropæiske ulveregister, som også gør det muligt at følge deres vandring tæt.

Jylland er en blindtarm

Ulvebestanden er i vækst. Både hvad angår antallet af individer og det areal, som ulvene lever i.

Danmark er for nylig igen blevet en del af deres leveområde. I Tyskland genindvandrede ulven fra Polen i år 2000.

- Der har været en overskudsproduktion af ulve, som har skabt ringe i vandet, så vi også har fået ulve i Danmark, siger Kent Olsen.

Men da Jylland fungerer som "blindtarm", foregår spredningen også tilbage til Tyskland, hvor de voksne, danske ulve oprindeligt kom fra.

Sådan spreder de sig

Ulvebestanden har over mange år spredt sig fra Polen via Berlin og til Danmark langs et skovområde kaldet "den grønne motorvej".

Ulvene vandrer gennem Syd- og Sønderjylland, men da naturen ikke passer til deres levevis, er det ikke her, de slår sig ned.

Siden ulven kom til Tyskland i år 2000, er bestanden vokset til mindst 76 ulvepar. I Danmark opdagede man den første ulv i 2012 i Thy.

Hunulve er flaskehalsen for bestandens udvikling

En af de afgørende faktorer for, hvor meget bestanden vokser, er antallet af hun-ulve. De er en flaskehals i forhold til hvor mange nye ulve, der kommer til verden.

To ud af de tre ulve, som udvandrede til Tyskland, er hun-ulve, og den ulv, som blev dræbt for nylig på en mark i Vestjylland, var også en hun-ulv.

Men nedgangen i hun-ulve i Danmark er ikke nødvendigvis lig med, at der kommer færre ulve i fremtiden i Danmark:

- Vi kommer til at se nye ulve komme fra Tyskland igen, vurderer Kent Olsen.