Den sønderjyske frontløber og en verdensberømt ø: Her er tre kommuner, der har indtaget den grønne førertrøje

På Samsø bruger de udelukkende vedvarende energi.

De danske kommuner kan gøre en forskel for klimaet, selvom det både er et nationalt og globalt problem. Flere steder i landet arbejder kommunerne på at reducere deres CO2-udledning. Nogle er selvfølgelig længere end andre (Collage: Ingeborg Munk Toft, originalfoto © Unsplash)

Folketingsvalget i 2019 blev døbt klimavalget.

Klimapolitikken stjal overskrifterne, og vælgerne fokuserede i høj grad på, hvad politikerne havde af planer for at afhjælpe de stadigt stigende trusler fra klimaforandringer.

Når der om få dage er kommunalvalg, kommer klima igen til at fylde en del.

Et decideret klimavalg bliver det nok ikke.

Men en ny undersøgelse lavet for Kommunernes Landsforening viser, at hver tredje dansker har klima og miljø som et af de tre afgørende emner i forhold til, hvor de sætter deres kryds på stemmesedlen.

Selvom klimakrisen er et verdensomspændende problem, kan dele af løsningen sagtens findes helt ude i de danske kommuner, som står for at implementere store dele af de love og tiltag, der skal få os i mål og bremse de stadigt tiltagende klimaforandringer.

Flere steder i landet er kommuner i større eller mindre grad i gang med at blive mere klimavenlige og i sidste ende CO2-neutrale.

Herunder får du tre eksempler på kommuner, som ifølge eksperter gør en ekstra indsats for klimaet.

1

1. Sønderborg - har førertrøjen på

(Collage: Ingeborg Munk Toft, originalfoto © Unsplash)

Allerede i 2007 besluttede politikerne sig for at gøre noget aktivt for at sænke Sønderborg Kommunes CO2-udledning og gøre kommunen CO2-neutral.

En plan med navnet ’ProjectZero’ har siden været rettesnor for, at Sønderborg Kommune skal nå sit mål om at blive CO2-neutral senest i 2029.

Sønderjyderne har på flere punkter et forspring, fordi deres klimaprojekt har snart 15 år på bagen.

Derfor kigger andre kommuner ofte mod Sønderborg for at få inspiration, fortæller Ulrik Kjær, som er professor i kommunalpolitik ved Syddansk Universitet.

- I Sønderborg er de lykkes med at få alle med ombord så at sige. Kommunen har selv været meget aktiv i at sænke sin CO2-udledning, og samtidigt har politikerne gradvist fået både borgere, landbrug og erhvervsliv med på en grøn udvikling, siger han.

Kommunen satser blandt andet stort på vedvarende energikilder som solceller og vindmøller og fokuserer på at gøre transporten grønnere.

Derfor står Sønderborg i dag et godt sted, fortæller Sebastian Mernild, som er professor i klimaforandringer og prorektor på Syddansk Universitet.

- Én ting er at sætte sig ned og lave en ambitiøs plan for CO2-reduktion i kommunen. En ganske anden ting er også at være ambitiøs, når man skal føre det ud i livet. Sønderborg er allerede nået langt i deres bestræbelser på at blive CO2-neutrale, og det er én af de absolut førende kommuner på området, siger han.

2

2: Odense - i front på ambition

(Collage: Ingeborg Munk Toft, originalfoto © Unsplash)

Odense Kommune har ikke helt den samme anciennitet i klimakampen, som Sønderborg har.

Men den fynske “storby”-kommune er en af 46 kommuner, som sidste år indgik i samarbejdet DK2020.

Kommunernes Landsforening, regionerne og Realdania står bag klimaprojektet, hvor kommunerne forpligter sig på at reducere deres CO2-udledning og fremlægge handleplaner for, hvordan det skal ske.

Her skiller planen for Odense Kommune sig ud, vurderer Sebastian Mernild.

- I Odense har man involveret virksomheder og vidensinstitutioner fra start, så der er et tæt samarbejde om at føre planen ud i livet. Jeg har selv været med i en taskforce, som fik til opgave at give kommunen 10 konkrete anbefalinger til, hvordan de bedst reducerer deres CO2-udledning, siger han og fortsætter.

- Der findes mange planer for klimaet derude, men i Odense Kommune er planen skruet sammen på en måde, hvor man efter min mening har gode kort på hånden for rent faktisk at lykkes. De vigtigste parter er ombord, og vi har regnet på, at handleplanen vil få dem i må med at blive CO2-neutrale inden 2030, hvis de følger den nøje.

De vigtigste punkter i planen handler om at reducere store mængder CO2 fra den energi, der produceres i kommunen, og om at skære i transportsektorens drivhusregnskab.

Men det kræver rygrad i mange år, understreger Sebastian Mernild.

- I forhold til ambition, initiativ og tilgang til klimaudfordringen har Odense Kommune placeret sig i front. Nu handler det om at holde skruen i vandet og følge handleplanen til dørs, siger han.

3

3: Samsø - den verdensberømte grønne prisvinder

(Collage: Ingeborg Munk Toft, originalfoto © Unsplash)

Det er svært at komme uden om Samsø Kommune, når det kommer til at skille sig ud på klimaområdet.

Så sent som i denne uge fik ø-kommunen overrakt en international pris og titel som ’kilmaleder’ ved klimatopmødet COP26 i Glasgow.

På Samsø har de skruet på flere grønne håndtag, men der er én ting, som for alvor skiller Samsø fra stort set alle andre steder i verden: Vedvarende energi.

Kommunen har siden 2007 været selvforsynende med grøn energi, som kommer fra 21 store vindmøller og fire fjernvarmeværker.

Og mange kommuner kan lade sig inspirere af Samsø, selv ikke alle har fordelen af at være en ø med optimale forhold for vindmøller, mener Ulrik Kjær.

- Forskellige kommuner vil hver især have esser i ærmet, som er afhængige af, hvor kommunen ligger, og hvordan den er indrettet. På Samsø er vindmøller og vedvarende energi et ideelt område at sætte kræfter ind. Det handler om indstilling og vilje til at handle på de muligheder, som er oplagte i ens kommune, siger han.

Når det kommer til at blive CO2-neutral som kommune, er det alfa og omega, hvor energien kommer fra.

Derfor er Samsø nået langt allerede, understreger Sebastian Mernild.

- Den allerstørste kilde til CO2-udledning er energisektoren. Det koster strøm at producere alt fra spegepølse til byggematerialer, at varme bygninger op og mange andre hverdagsting. Hvis den strøm, man bruger, kommer fra eksempelvis vindmøller, slipper man helt for at brænde fossile brændstoffer af og udlede store mængder CO2, siger han.

Hvis du vil læse mere om, hvordan kandidaterne i din kommune kan gøre en forskel for klimaet, får du en gennemgang her.