Dominoeffekt kan få klimaet til at gå amok

Forskere sår tvivl om 2-gradersmål i Paris-aftalen. Kloden kan blive 4-5 grader varmere, og havet stige 10-60 meter.

Forskere rejser nu stærk tvivl om målet i klimaaftalen fra Paris.

Det sker, mens danskerne gisper i hedebølger, og kloden hærges af tørke og ekstremvejr.

Paris-aftalen sigter mod at stoppe den globale opvarmning ved højst to grader, målt fra tiden før industrialiseringen.

Men vi har allerede opbrugt én grad. Og tograders-målet er slet ikke tilstrækkeligt, lyder det fra et internationalt forskerhold fra en række universiteter.

Det åbner døren for dominoeffekter i form af en række ustoppelige naturlige fænomener, der kan få Jordens gennemsnitstemperatur til at skyde helt op til fire-fem grader.

Permafrosten kan smelte

Konsekvensen kan i løbet af nogle århundreder blive smeltet isdække, optøning af den metanholdige permafrost i Arktis og havstigninger på 10-60 meter.

Det vil gøre store dele af kloden ubeboelige, advarer klimaforsker og professor Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet.

Hun er medforfatter til artiklen i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Vi ved faktisk ikke, om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader som aftalt på Paris-topmødet.

- Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima, siger hun.

'Det er nu vi skal handle'

Den menneskeskabte globale opvarmning kan starte en række naturlige "feedback-effekter", som medfører yderligere opvarmning af Jorden - selv hvis vi stopper CO2-udledningen.

Forskerne konkluderer, at det globale samfunds ageren i det kommende årti eller to får afgørende indflydelse på kloden de næste 10.000 til 100.000 år.

Så det er nu, vi skal handle, siger Katherine Richardson.

- Der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund. Klimaforandringerne har vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke Jordens systemer.

- Derfor bør vi også kunne påvirke dem i positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper CO2-udledningen, men også, at vi aktivt øger Jordens oplagring af CO2, siger hun.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har netop slået til lyd for et øget CO2-optag i jord, skove og undergrund.

- For at sætte ind de rigtige steder skal vi i en fart blive meget klogere på både de biologiske mekanismer og teknologiske muligheder for at øge optaget af CO2. Ellers kommer vi simpelthen ikke i mål, sagde Lilleholt lørdag.

/ritzau/