Dyster FN-prognose: Vi risikerer at overskride vigtigt klimamål indenfor de næste 5 år

Den globale gennemsnitstemperatur kan stige med 1,5 grader inden 2025.

Solen går ned bag en olieboring nær Paris. Afbrænding af olie, kul og gas er den største kilde til udledning af CO2 og andre drivhusgasser. (Foto: CHRISTIAN HARTMANN © Scanpix)

I 2015 indgik verdens ledere en klimaaftale i Paris.

Målet med aftalen er at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader og helst kun 1,5 grader i år 2100 i forhold til årene 1850-1900.

Det der også kaldes det før-industrielle niveau.

Men der er langt til mål.

En ny rapport fra FNs Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, viser, at den globale gennemsnitstemperatur hvert af de næste fem år efter al sandsynlighed vil være mindst én grad højere end det før-industrielle niveau.

Desuden er der 20 procent risiko for, at temperaturen mindst ét af de kommende fem år vil være mere end 1,5 grader højere.

Og risikoen stiger for hvert år.

Tallene kommer langtfra bag på Sebastian Mernild, der er klimaprofessor og direktør for Nansen Centeret i Bergen.

De bekræfter nemlig tidligere beregninger fra FN's klimapanel, IPPC.

Men rapporten kan bruges til at ruske op i samfundet - og især politikerne, mener Sebastian Mernild.

- Rapporten understreger, hvor skidt det står til, og hvor vigtigt det er, at vi kommer op i et højere gear for at løse klimakrisen. Både i lille Danmark og særligt internationalt.

Nansen Centret er en af de forskningsinstitutioner, der har bidraget med beregninger til rapporten fra WMO.

Klima-mål er utopi

Kigger vi tilbage på de sidste 12 måneder - juni til juni - viser en opgørelse, at kloden har oplevet sit hidtil varmeste år.

I hvert fald siden vi begyndte at registrere temperaturer på globalt niveau omkring år 1880.

Faktisk har gennemsnitstemperaturen i perioden været næsten 1,3 grader højere end før-industrielt niveau.

Vi befinder os altså allerede i den virkelighed, som WMO-rapporten beskriver.

- For mig understreger tallene, at det er en utopi at tro, at vi kan nå i mål med de 1,5 grader i Parisaftalen, siger Sebastian Mernild.

Hvis vi skal nå de 1,5 grader, skal vi fra 2020 til 2030 reducere den globale udledning af CO2 med hele 7,6 procent årligt.

Det viser en FN-rapport, som udkom i november sidste år.

I år forventer forskere, at CO2-udledningen vil falde med op til syv procent på grund af coronakrisen, som har sat verdens økonomi i bakgear.

- For at nå de 1,5 grader skal vi altså reducere vores CO2-udledning med mindst en coronakrise hvert år. Det virker ikke specielt realistisk, siger Sebastian Mernild.

Sådan så det ud, da USA's daværende præsident Barack Obama (til højre) i 2016 gav hånd til FN's daværende generelsekretær Ban Ki-moon (til venstre) og Kinas præsident Xi Jinping oven på den endelige vedtagelse af Parisaftalen. Kina er verdens største udleder af CO2. USA kommer på en andenplads. (Foto: pool © Scanpix)

Realistiske mål er bedre

Selvom det teoretisk set kan lade sig gøre at komme i mål med Parisaftalens 1,5 grader, er det, ifølge Sebastian Mernild, ikke praktisk muligt.

Ikke når vi kigger ud i en verden, hvor vi mennesker stadig udleder alt for meget CO2.

For selv hvis vi inden for de kommende år begynder at reducere vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser, forsvinder de ikke sådan lige fra atmosfæren.

De bliver "hængende" i mange år, og derfor vil der gå noget tid, før klodens gennemsnitstemperatur begynder at falde.

- Politikerne har nok været for ambitiøse, da de lavede Parisaftalen. Nu er det ved at være på tide, at vi erkender, at vi ikke når de 1,5 grader, og at vi også får svært ved at nå de to grader, siger Sebastian Mernild.

- Hvis politikerne bliver realistiske og justerer målet til 2 eller 2,5 grad måske, får vi også mulighed for at handle derefter, siger han.

Danmark kan gøre en forskel

I Danmark har Folketinget vedtaget en klimalov, som betyder, at vi i 2030 skal reducere vores udledning af CO2 med 70 procent i forhold til 1990.

I 2050 skal Danmark være klimaneutralt.

Og selvom vores udledning af drivhusgas kun udgør 0,1 procent af verdens samlede udledning, er stadig masser af plads til, at lille Danmark kan gøre en forskel, mener Sebastian Mernild.

- Udover at vi selvfølgelig kan sørge for en vedvarende omstilling herhjemme, kan vi også være med til at lægge et stigende internationalt pres for at gøre mere, siger han.