Eksperter efterlyser handling: Christiansborg skal gribe ind overfor de udsatte kystnære områder

Efter weekendens voldsomme vejr efterlader regeringens klimatilpasningsplan meget tilbage at ønske, mener eksperter.

Vandmasserne gjorde sit indtog nær kysterne i Syddanmark fredag.

Det kan være skønt at have udsigt til vand - men det kommer med en risiko, som man så ved weekendens voldsomme stormflod.

Men da regeringen i mandags fremlagde sin plan for klimatilpasning, burde der have været fokus på, hvorvidt vi fremover skal bebygge og bo ved nogle af de mest udsatte kystområder.

Det kritiserer flere eksperter, som gerne ser, at der gribes ind - først og fremmest fra Christiansborg.

Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og miljøøkonomi ved DTU, er en af dem, der mener, at det er nødvendigt med national lovgivning for de såkaldte sikringsniveauer - altså hvor højt over vandoverfladen byggerier skal være.

Oversvømmelser ventes nemlig at opstå hyppigere i fremtiden, i takt med at klimaforandringer får havniveauet til at stige.

- De (politikerne, red.) taler bare udenom, siger professoren og henviser blandt andet til, at store dele af de nye penge afsættes til sandfodring ved Vestkysten, som har stået på siden 1980’erne.

- Det er faktisk rystende. Især når man lige har oplevet, hvad der skete i sidste uge.

En oversvømmet stue ved Vilstrup Strand syd for Haderslev. (Foto: © Hanne Høier, DR)

Henrik Vejre, professor i landskabsforvaltning ved Københavns Universitet, stemmer i. Han kalder det en "undladelsessynd", at der ikke bliver sat fokus på byerne.

- Byer tæt på kysten og langs store åer vil i stigende grad blive truet af stigende havspejl og stormfloder, siger han.

Han mener, at vi med tiden bør rykke væk fra de mest udsatte områder.

- Der er boligområder, inklusive sommerhusområder, der er fejlplacerede, og hvis vi ikke langsigtet flytter dem eller gradvist nedlægger dem og bygger andre steder, så inviterer vi til nye stormfloder, nye problemer og kæmpe erstatninger, siger han.

- Det er en uendelig historie, hvis vi ikke ser bæstet i øjnene og flytter tåbeligt placerede byer.

Se på planloven

Lige nu er lovgivningen indrettet sådan, at det er op til de enkelte kommuner at bestemme, hvordan de mener, det er mest hensigtsmæssigt at kystsikre, og i hvilken højde over vandoverfladen der skal bygges i byer.

Spørger man Henrik Vejre, ville en del af løsningen være, hvis der fra Christiansborgs side blev ændret på planloven, som kommunerne så skal sørge for at føre ud i livet lokalt.

- Det ville være et sted at starte at få skrevet ind i planloven, at vi langsigtet skal planlægge, at vores byer bliver mere klimarobuste i fremtiden, herunder at de mest udsatte byområder bliver flyttet med tiden, siger han.

Kirsten Halsnæs fra DTU er enig i, at der kan være en fordel at ændre de vandnære områder i byerne til noget andet end byggeri – såsom grønne områder.

- Det vil også være attraktivt for byerne. Man ved fra København og andre byer, hvor der er kommet en stor havnefront med muligheder for at bade eller opholde sig, at det er noget, man er meget glad for, siger hun.

- Det kan i hvert fald skabe noget merværdi.

Hun peger blandt andet på Aabenraa og Faaborg som eksempler på byer, der tænker i de baner. Byer, som i weekenden oplevede voldsomme vandstandsstigninger.

Faaborg var også hårdt ramt af vandstands- stigningerne i weekenden. (Foto: © (C) DR Nyheder)

Kirsten Halsnæs mener derfor også, at det ville være en fordel, at der kom lovkrav fra Christiansborg, fordi kommunerne på den måde så ikke skal være nervøse for, at nabokommunen er mindre besværlig over for private virksomheder, der vil investere i nye byggerier.

- Byer vil jo gerne have nye indbyggere, og der er jo ejerlejlighedsprojekter alle vegne i de her havneområder, siger hun.

Brug weekendens vejr som rettesnor

Begge eksperter påpeger, at der bygges på livet løs på landets attraktive havnefronter.

Men det er den forkerte vej at gå, mener Henrik Vejre fra Københavns Universitet.

Han ser gerne, at man drager fordel af, at vi har set voldsomme vandstandsstigninger i weekenden, når vi skal vurdere, hvor der er brug for at gribe ind.

- Tag de områder i Syddanmark som en god indikator, siger han.

- Man bør tænke sig rigtig grundigt om, når man bygger byer ude ved vandet. Om det så er Lynetteholm ved København eller Aarhus Ø eller i andre købstæder ved havet, hvor de bygger luksusboliger ude på havnefronten.

Efter weekendens voldsomme oversvømmelser har Naturskaderådet udpeget de områder, hvor der ifølge dem har været stormflod. På billedet ses de berørte steder. (© Naturskaderådet)

Han kalder det paradoksalt, at der fortsat bygges tæt på vandet, når vi med klimaforandringerne ser vandstandsstigninger i øjnene.

- Vi stirrer ind i en fremtid med stigende havspejl og større stormfloder, og samtidig insisterer vi på, at folk skal kunne bo helt ude ved vandet, siger han.

- Jeg er bange for, at man planlægger og bygger byer, som vores børn skal betale for at klimasikre i dyre domme.

I fremtiden er det meningen at tusindvis af københavnere skal bo på den kunstige halvø Lynetteholm. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

DR Nyheder har forsøgt at få et interview med miljøminister Magnus Heunicke (S), som ikke har haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver i et skriftligt svar, at regeringens klimatilpasningsplan for nu fokuserer på "strukturelle problemer", og at formålet også er at hjælpe projekter, der beskytter Danmark mod oversvømmelser.

Miljøministeriet henviste DR til Kirkeministeriet, og artiklen er opdateret den 25.10. kl.10.16, efter DR har modtaget et længere skriftligt svar fra ministeren for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).

Ministeren skriver blandt andet til DR, at regeringen tager udfordringen med stormfloder meget alvorligt og henviser til Klimahandlingsplan 1.

- Et af elementerne i udspillet er, at staten går ind og hjælper med kystbeskyttelsen i seks af de områder, hvor faren og skadesomkostningerne er størst, siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm.

Ministeren skriver videre, at hun senere i denne uge vil fremsætte et lovforslag, der følger op på anbefalingerne af planloven også i forhold til klimatilpasning.