Ekstremt velbevaret: 20.000 år gammel bjørn dukker frem af den frosne jord

Det er ikke det eneste eksempel på fortidsdyr, som er dukket frem på grund af klimaforandringer.

På grund af klimaforandringerne smelter isen mange steder i Sibirien og blotlægger dyr, der blev nedfrosset for tusinder af år siden. (© North-Eastern Federal University)

På de afsides-liggende Lyakhovsky-øer i det østlige Sibirien stødte en gruppe rensdyrhyrder for nylig på lidt af et særsyn.

Ud af den frosne jord var smeltet en ekstremt velbevaret brun bjørn.

Hyrderne gjorde en gruppe russiske forskere opmærksomme på fundet, så de kunne få bugseret bjørnen til et universitet i byen Yakutsk.

Her kunne de konstatere, at snude, tænder, hud og pels var lige så intakte, som hvis den var død for kun få dage siden.

Forskerne regner dog med, at bjørnen er mindst 20.000 år gammel, og dermed levede under sidste istid.

Fundet begejstrer Eline Lorenzen fra Københavns Universitet, der selv har lavet dna-analyser af bjørne, mammutter og næsehorn fundet i den normalt permanent frosne jord - kaldet permafrosten - i Sibirien.

- Det er vildt spændende. Når hele dyret stort set er intakt, så kan man lave alle mulige undersøgelser, som man ikke vil kunne, når man bare finder en knogle, siger hun.

Et helt enestående fund

De russiske forskere er også begejstrede over fundet.

Til BBC udtaler Dr. Lene Grigorieva, som er med at til at undersøge bjørnen, at den er den første og eneste af sin slags, der nogensinde er fundet.

Man har nemlig aldrig før fundet en bjørn, hvor det bløde væv - altså muskler, ledbånd og sener - var bevaret.

Det har primært været kranier og knogler, man har fundet tidligere, forklarer hun.

Det er Eline Lorenzen helt enig i.

- Det er ikke normalt, at der dukker sådan et velbevaret fund op af isen. Desuden kræver det, at nogen kommer forbi og finder det, når det er smeltet ud af isen. Det er utrolig heldigt, at hyrderne lige kom forbi, siger hun.

Den velbevarede bjørn er her kommet op på en båre, så de kan transportere den fra øerne og til universitet i Yakutsk mere end tusind kilometer mod syd. (© North-Eastern Federal University)

18.000 år gammel hundehvalp dukkede op

Bjørnen er kun ét af mange nye fund, der er gjort de seneste år.

Fordi isen og permafrosten i Sibirien smelter hurtigere og hurtigere, blotlægges dyr, der døde og blev frosset ned for tusindvis af år siden.

Sidste år blev der blandt andet fundet en 18.000 år gammel hundehvalp, der også var ekstremt velbevaret.

På grund af klimaforandringerne opvarmes den arktiske del af Sibirien virkelig hurtigt i disse år, og en stadig større del af permafrosten bliver nedbrudt.

Her har en gruppe forskere kigget på, hvor meget floden Lena i Sibirien æder af flodbredden hvert år.

Når permaforsten, der bestpr af 88 procent is, tør, kommer der nemlig mere vand i floden samtidig med, at mere og mere jord og klippe blotlægges.

Det betyder, flodvandet lettere kan få fat i jorden og klipperne på bredden og rive det med ned i vandmasserne.

I 1960’erne gnavede floden i gennemsnit fem meter af flodbredden væk om året.

Mellem 2015 og 2018 åd den i gennemsnit 16 meter om året.

Der er altså større sandsynlighed for, at dyr, der er blevet nedfrosne for tusindvis af år siden, dukker frem af permafrosten med så stor en afsmeltning.

Bjørn kan give nye detaljer om istiden

Noget af det, som det nye fund kan hjælpe forskerne med at blive klogere på, er, hvilke planter og dyr, der levede i området, mens bjørnen levede, fortæller Eline Lorenzen.

- Når organerne er velbevarede, kan man kigge i mavesækken og se, hvad der ligger der. Både med et mikroskop eller lave det om til en suppe, hvor man undersøger DNA’en, siger hun og fortsætter:

- Det har vi før gjort med mumier fra uldhårede næsehorn eller heste. Og det har givet os ny viden om deres fødevalg og de planter, de levede af.

Eline Lorenzen er også spændt på at se, hvad bjørnens dna kommer til at afsløre. For måske er der tale om en helt ny gruppe af brune bjørne, vi ikke har set før.

Det er nemlig ikke første gang, det er sket.

- Sidste år undersøgte vi resterne af en enorm stor brun bjørn, der var over 50.000 år gammel fra det nordøstlige Sibirien. Det viste sig, at den genetisk var meget forskellig fra de andre bjørne, der lever i området i dag, siger hun.

Facebook
Twitter