Ét år efter klimavalget: Sådan er det gået med Socialdemokraternes grønne valgløfter

Socialdemokraterne lovede flere elbiler, mere urørt skov, en klimalov og meget mere. Se, hvad de har nået og ikke nået.

Mette Frederiksen kaldte sidste år valget for "danmarkshistoriens første klimavalg". (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

I dag et det præcis et år siden danskerne gik i

stemmeboksene
til det
folketingsvalg
, som blev udråbt til danmarkshistoriens første "klimavalg".

Socialdemokraterne præsenterede op til valget en plan med grønne løfter, der skulle gennemføres i deres første år ved magten. Vi har kigget planen igennem og set, hvor meget de har nået.

1

Klimaloven er vedtaget - men planen mangler

Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en klimalov, og den har vi fået. Med loven er regeringen - også de kommende - forpligtet til at

reducere
Danmarks udledning af
drivhusgasser
med 70 procent i 2030 forhold til niveauet i 1990.

Faktisk havde Socialdemokratiet kun lovet "mindst 60 procent", så her har de overleveret. Til gengæld har de endnu ikke præsenteret en samlet plan for, hvordan opgaven skal løses.

Indtil videre er regeringen kun kommet forslag, der finder to af de 19 millioner ton

CO2
, der skal tages ud af systemet. De mangler altså stadig at finde næsten 90 procent af reduktionerne.

2

Elbiler og vindmøller

Regeringen lovede før valget, at de ville arbejde for et stop for salg af nye benzin- og

dieselbiler
i 2030 og en plan for at få 500.000 elbiler på vejene samme år. Ingen af delene er gennemført endnu. Regeringen har selv sagt, at de vil vente på anbefalinger fra
kommissionen
for elbiler, som forventes at komme til efteråret.

Socialdemokraterne lovede også to ekstra vindmølleparker og et krav om energibesparelser i alle offentlige bygninger. Regeringen har som en del af deres klimaplan foreslået at opføre to energiøer, men de har endnu ikke lavet et krav om energibesparelser i alle offentlige bygninger.

3

Flyafgifter og grønne brændstoffer

Socialdemokratiet lovede i deres etårsplan at arbejde for et krav om, at 15 procent af

brændstoffet
i fly, der letter fra danske lufthavne, er bæredygtigt. Derudover ville de arbejde for en europæisk flyafgift.

Ingen af delene er gennemført, men i deres forslag til en klimahandlingsplan har de foreslået, at der skal opføres et såkaldt "power-to-x-anlæg", der kan omdanne grøn strøm til flydende

brændstoffer
, der kan bruges i fly.

4

Landbrugets klimabidrag

En del af Socialdemokratiets plan var en ny aftale for landbruget, som i højere grad skulle beskytte miljø, natur og drikkevand.

Regeringen har indtil videre indgået en mindre aftale med nye krav til, hvor meget

kvælstof
landbruget må udlede. Klimaminister Dan Jørgensen har dog lovet, at der vil komme et mål for, hvor meget landbruget må udlede.

5

Den grønne fremtidsfond

Socialdemokratiet lovede før valget at afsætte 20 milliarder kroner til en fond, der skal hjælpe med at løse klimakrisen. Det er gennemført - endda med fem ekstra milliarder.

Kritikere har dog peget på, at fonden er skruet sådan sammen, at det er svært at lave de risikofyldte investeringer, som der er brug for, hvis der skal findes nye løsninger på klimakrisen. Og at fondens aktiviteter ikke er

koordineret
, så man ikke efterfølgende kan stille nogen til ansvar for, om pengene er blevet brugt klogt.

6

Mere urørt skov

Socialdemokratiet lovede før valget, at de ville arbejde for 75.000

hektar
urørt skov, 15 nye vilde naturparker og mere bynær skov. Derudover lovede de en skovfond, som danskerne kan bidrage til, hvis de ønsker at kompensere for for eksempel deres flyrejser,

Indtil videre har regeringen klaret at få 8.000

hektar
urørt skov, mens der endnu ikke er planer for naturparker og bynær skov. Skovfonden er oprettet, men har mødt kritik for først at
reducere
drivhusgasser
om mange år, når træerne har optaget
CO2
.

7

Sanglærker og sommerfugle

En del af planen var at genindføre et forbud mod at sprøjte og gøde en række beskyttede naturarealer som for eksempel strandenge. Forslaget skulle skabe bedre levevilkår for sanglærker, sommerfugle og andre dyre- og plantearter.

Forbuddet
er vedtaget.

8

Flaskevand og plastikposer

Inden valget lovede socialdemokraterne en

afgift
på plastvandflasker og en højere
afgift
på bæreposer. Det er kun bæreposerne, der har fået en højere
afgift
.

9

Afgifter på skadelige kemikalier

Socialdemokratiet lovede at genindføre en

afgift
på skadelige stoffer som ftalater, som blandt andet kan findes i haveslanger. Det har de gennemført.

10

Brændeovn

Socialdemokraterne lovede renere luft. Blandt andet ville de

skærpe
miljøzonerne og sikre mere miljøvenlige brændeovne.

Miljøzonerne er ikke blevet

skærpet
, men regeringen har stillet et forslag, der skal tvinge danskerne til at udskifte gamle brændeovne, hvis man køber en ny bolig. Forslaget er blevet kritiseret for kun at gælde, når en bolig bliver handlet, da det vil betyde, at mange boliger vil kunne beholde gamle brændeovne.

11

Markerne ved vandløb og åer

Socialdemokratiet lovede en jordreform for at omlægge en del af lavtliggende jorde, der i dag bruges af landbruget. Landmændene dræner ofte markerne, der ofte ligger ved et vandløb, for vand for at kunne bruge dem, og i den proces bliver der frigivet en masse

CO2
.

Regeringen har på

finansloven
afsat 200 millioner kroner årligt til at udtage lavbundsjorde. Der er dog endnu ikke udtaget jord.

12

Mere økologi

I sin plan lovede socialdemokratiet mere økologi ved at fordoble det økologiske areal, fordoble danskernes forbrug og fordoble

eksporten
af økologi. Målene skulle nås gennem en vækstplan, ligesom der skulle gives penge til økologiforskning.

Forskningen har fået flere penge, men vækstplanen er endnu ikke præsenteret.

13

Mindre madspild

Socialdemokratiet lovede at mindske mængden - 700.000 ton mad - som danskerne hvert år smider ud. Det skulle ske ved sammen med

branchen
at lave nye mål for
madspild
og fjerne de barrierer i lovgivningen, der gør, at supermarkeder for eksempel ikke kan donere deres overskudsmad.

Ingen af delene er blevet gennemført.

    Facebook
    Twitter