Fisk flygter fra varme have: Kan få store konsekvenser for naturen

I Danmark får vi også nye fiskearter på grund af varmere havvand i syden.

Præcis hvilke fisk, der flytter sig, ved forskerne ikke ud fra det nye studie (Obs: Dette billede er taget i Japan). (Foto: Hiroko Yoshii © Unsplash)

Ved Jordens ækvator vrimler havet med liv. Koraller, fisk og muslinger lever side om side.

Men de seneste årtier er der blevet mindre liv at finde i vandet.

Nu viser australsk forskning, at flere fisk flytter fra havet ved ækvator, fordi vandet bliver varmere på grund af klimaforandringerne.

Forskerne kan se, at når temperaturen på havoverfladen kommer over 20 grader, sker der et dyk i arter i det område.

Særligt fra 1975 til 2015 er der kommet færre fiskearter ved ækvator.

Fiskene flygter fra varme have

Når vandet bliver varmere, tager fiskene fra de tropiske breddegrader til de nærliggende subtropiske breddegrader, hvor havtemperaturerne er lavere.

- Forskere inden for feltet regnede med, at organismer som fisk ville flytte sig, når vandet blev varmere. Men det er rystende og overraskende, at vi kan se effekterne af klimaforandringerne så tidligt.

Sådan siger Katherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.

Katherine Richardson understreger, hvor vigtigt det er, at vi får indblik i, hvordan klimaforandringerne påvirker havene.

- Havet dækker 71 procent af Jordens overflade, men vi ved utroligt lidt om havene. Derfor er det imponerende, at vi har data til at få et indblik i, hvordan udviklingen har været, siger Katherine Richardson.

Varme kan give mindre føde

Fra 1955 til 2015 er temperaturen i havoverfladen steget med 0,24 grader ved ækvator.

Det lyder måske ikke af meget, men det er nok til, at nogle fisk finder andre levesteder.

Hvorfor fiskene flytter, er svært at sige. Forskerne bag den nye undersøgelse tilskriver det varmen.

Men da det er en statistisk analyse, kan resultaterne ikke pege på, hvorfor fiskene flytter sig - kun at det sker.

Katherine Richardson mener også, at det skyldes det varmere vand. Hun tror dog ikke nødvendigvis, at det er, fordi fiskene får det for varmt.

Varmen kan gøre, at fødegrundlaget ændrer sig.

- I rapporten studser jeg over, at der er nedgang i biodiversiteten ved en temperatur på 20 grader. Det er interessant, for jeg har en hypotese om, at der omkring denne temperatur sker en ændring i økosystemer for plankton, siger hun og fortsætter:

- Hvis der er ændringer i, hvor meget plankton der er i et område, ændrer det meget, da plankton er fødegrundlaget for mange arter. Mindre føde kan derfor være årsagen til, at fiskene flytter.

Torsk smutter fra Danmark

Også herhjemme har vi mærket, hvordan varmere vand kan give os flere fisk på vores koldere breddegrader.

Data fra Nordsøen og Kattegat viser, at vi har fået flere fiskearter, der almindeligvis holder til længere syd for Danmark.

- Vi kan se en tendens til, at vi får færre torske-lignende arter, men flere sardin-lignende arter. Der er altså både arter, der kommer hertil og forlader vores farvande på grund af varmere temperaturer, siger Katherine Richardson og fortsætter:

- I Danmark skal vi nok vænne os til, at vi i fremtiden får nytårssardin i stedet for torsk.

Ingen garanti for, at nye økosystemer dur

Når arter sådan flytter til nye områder, giver det nye økosystemer.

- Pludselig skal organismerne sammensættes på en anden måde end i de tidligere områder. Det kan give problemer for arterne, siger Katherine Richardson.

Organismer som søgræs, koraller og østers har ingen chance for at flygte fra det varmere vand. Det kan betyde, at nogle organismer går til grunde. (Foto: Greenpeace © Scanpix)

Det sker eksempelvis, hvis der kommer en fiskeart til et område, hvor den ingen naturlige fjender har. Pludselig kan den ‘nye’ art overtage området og gøre livet surt for andre arter, der så må flytte, hvis de kan.

- Vi har ingen garanti for, at nye økosystemer virker i den forstand, at der kan opstå mangel på føde, plads eller andre levevilkår for nogle organismer, når der pludselig kommer nye arter til, siger Katherine Richardson.

Arterne kan ikke følge med

Det er ikke første gang, at temperaturene enten stiger eller falder på jordkloden. Forskellen er bare, at det ofte er sket i et langsomt tempo.

Det giver de forskellige arter og økosystemer mulighed for at følge med udviklingen.

- Det er kun muligt, fordi det sker i et langsomt tempo. Så har organismerne god tid til at udvikle sig og tilpasse sig de nye omstændigheder. Her sker udviklingen et skridt ad gangen, siger Katherine Richardson og fortsætter:

- Men med klimaforandringerne går det så stærkt, at arterne evolutionsmæssigt ikke kan følge med og tilpasse sig. Det er bekymrende og kan potentielt have store konsekvenser for nogle arter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk