Flertal på Christiansborg vil gøre elnettet klar til mere grøn strøm meget hurtigere

Et gammelt elnet spænder lige nu ben for ny grøn strøm, som ellers kunne hjælpe klimaet og gøre os mere fri af russisk gas.

Flere steder - blandt andet på Lolland - kan der trods ønsket om mere grøn strøm først sættes nye solceller og vindmøller op i 2026. (Foto: © Dennis Olsgaard, DR)

Alle skriger på mere grøn strøm, der både kan gøre os fri af russisk gas og hjælpe klimaet.

Men flere steder i landet kan der ikke sættes nye vindmøller og solceller op, fordi det danske elnet er for gammelt og svagt til at tage i mod mere strøm.

Det gælder for eksempel på Lolland, hvor elselskaberne må vente til 2026 med at lave nye grønne projekter. Det problem kræver et flertal af Folketinget nu en løsning på.

- Vi har brug for politisk at sætte ind for hurtigere at få lagt de kabler, der skal til, for at vi kan få flere vindmøller op og snurre og flere solceller til at producere grøn energi, siger Signe Munk, der er klimaordfører for SF.

Kunne give 600.000 husstande strøm

En række energiselskaber, som DR har talt med, oplever problemer med at få koblet nye solcelle- og vindmølleparker på elnettet.

I alt ville de i løbet af de næste år kunne levere strøm til omkring 600.000 husstande, hvis det ikke var for det forældede elnet.

Også hos De Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative vil man have sat fart på udbygningen af elnettet.

- Det er en rigtig stor bekymring for os, at vi ikke har nok grøn strøm. Særligt i den situation, vi står i nu (med krigen i Ukraine, red.), siger Marie Bjerre, der er klimaordfører for Venstre.

- Det er en af de største hindringer for den grønne omstilling, at vores elnet ikke er gearet til udbygningen, så vi efterlyser en plan. Det er egentlig utroligt, at den ikke er kommet endnu, siger hun.

På Lolland kører elnettet stadig på gamle træmaster, der ikke kan klare al den grønne strøm, som øen producerer.

De Radikale og Dansk Folkeparti bakker op.

- Vi skal have overbevist Energinet om, at de her kabler skal trækkes så hurtigt som overhovedet muligt, lyder det fra klimaordfører Rasmus Helveg Petersen.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have speedet op, og vi skal have foretaget de her investeringer. Vi skal have ledningerne i jorden, så den grønne strøm kan flytte sig fra sted til sted, siger Rene Christensen, klimaordfører for DF.

Hellere for meget end for lidt

Både klimaminister Dan Jørgensen og det offentligt ejede Energinet - der er ansvarlig for det danske elnet - afviste i går, at det kan gå hurtigere med at få udbygget elnettet til blandt andet Lolland hurtigere, fordi anlægsarbejdet ikke kan klares før til 2026.

Begge henviste til, at arbejdet skulle have været sat i gang tidligere. Derudover pointerede de, at der skal være en god grund til det, når elnettet skal udvides, så vi ikke risikerer at udbygge elnettet for meget og dermed overlade en stor regning til elkunderne, som betaler for udbygningen.

Men den bekymring har man ikke hos hverken SF, De Radikale eller Venstre, hvor man mener, at det er en større risiko at bygge for lidt end for meget. De henviser til de fremskrivninger, der viser, at der i 2030 skal bruges dobbelt så meget strøm i Danmark for at dække det voksende behov.

- Jeg er meget mere bange for at bygge for lidt elnet og for at bygge for lidt vedvarende energi end at bygge for meget. Der bliver et ubegrænset marked for grøn strøm, siger Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale.

- Det er forkert at se på nettet, som noget der kun lige præcis skal passe til i morgen. For vi ved, at vi kommer til at se en rasende elektrificering af det danske samfund. Derfor er mit budskab: Hellere sørge for, at der er plads i nettet til kommende vevarende energi, end at udbygge lige til øllet, siger Signe Munk fra SF.

Solceller på tagene

I Enhedslisten vil man også gerne hurtigst muligt have mere grøn strøm fra solceller op. Men her mener man, at der er brug for at se på det i et større perspektiv og undersøge om solcellerne i højere grad kan sættes op på tagene i byområder, hvor der allerede er plads i elnettet.

- Vi har masser af flade tage både på kommunale bygninger og i industriområder og idrætshaller. Vi skal simpelthen i mål med, at vi får udnyttet de tagflader som vi har i Danmark, siger klimaordfører Søren Egge.

I solcellebranchen vil man også gerne lave mere solenergi på tagene, men ud over at det er dyrere og giver mindre mængder grøn strøm, bliver de forhindret af en række bureaukratiske regler.

For eksempel gamle regler i tinglysningsloven, der betyder, at solcelle-selskaber ikke kan leje tagplads. Alle de barrierer vil Enhedslisten have kigget på.

- Vi har stillet forslag i Folketinget om, at regeringen skal lave en solcelle-strategi, hvor man kigger på alle reglerne og ser, hvor der er barrierer, og hvad der skal laves om, for at vi kommer i mål hurtigst muligt, siger Søren Egge.