FN slår endeligt fast, at global opvarmning er menneskeskabt – men hvordan ved de det?

Konklusionen kommer på baggrund af 14.000 forskningsartikler.

Vi begynder at mærke konsekvenser af den globale opvarmning; Flere voldsomme skovbrande og store oversvømmelser rammer os i stigende grad. (Foto: © DANIEL MUNOZ, Ritzau Scanpix)

Når politikere fra hele verden på søndag mødes til klimatopmødet COP26 i Glasgow for at lægge kursen for den globale indsats mod klimaforandringerne, vil særligt én rapport spille en central rolle.

FN’s klimabibel bliver den kaldt.

Det er en 3.000 sider lang rapport fra FN’s klimapanel (IPCC), som kommer med en vigtig konklusion: Menneskelig aktivitet harutvivlsomt opvarmet atmofæren.

Retorikken fra IPCC har aldrig før været så skarp, og budskabet har aldrig været tydeligere:

Vi skal reducere vores udledning af drivhusgasser og bremse de temperaturstigninger, som lige nu varmer kloden op. Og vi skal gøre det nu.

Men hvordan beviser forskere, at det er os mennesker, som er skyld i størstedelen af den globale opvarmning?

Det spørgsmål kan Sebastian Mernild svare på.

Han er professor i klimaforandringer på Syddansk Universitet og hovedforfatter på den nye rapport fra FN’s klimapanel.

- Hundredvis af forskere fra hele verden har gennem en treårig periode analyseret al den viden, vi på nuværende tidspunkt har om den globale opvarmning. Ved hjælp af data kan vi se, hvor meget forskellige naturlige og menneskeskabte faktorer har påvirket temperaturen. De drivhusgasser, som vi mennesker gennem mange årtier har udledt, står for stort set hele den temperaturstigning på 1,1 grader, vi har set indtil nu, siger han.

Endelig er mistanken bekræftet

Det er otte år siden, den sidste af IPCC's store hovedrapporter udkom.

Siden da har førende forskere fra hele verden under IPCC gennemgået al den forskning og data, vi har om global opvarmning, CO2-udledning og meget mere.

En løbende proces, som har involveret omkring 14.000 forskningsartikler, fortæller Sebastian Mernild.

- Vi har langt mere data i dag end i 2013. Vi har fået en væsentligt bedre forståelse for de forskellige faktorer, som spiller ind på den globale opvarmning, siger han og fortsætter:

- Derfor er vi blevet klogere på sammenhængene og kan tydeligt skille tingene ad og udpege de faktorer, som har størst betydning.

Når det handler om den globale opvarmning, starter regnestykket omkring 1850.

Her begyndte industrialiseringen, som medførte et stigende forbrug af fossile brændstoffer - olie, kul og gas - til eksempelvis transport og industrimaskiner.

Siden da er den globale gennemsnitstemperatur steget med 1,09 grader, og IPCC-rapporten slår fast, at 1,07 grader af opvarmningen kommer fra menneskeskabte kilder. Herunder primært de store mængder af drivhusgasser, vi har udledt.

En mistanke, som har taget lang tid endegyldigt at bekræfte.

Vi kan faktisk gøre noget

Det er langt fra første gang, at en rapport fra FN’s klimapanel understreger, at der er brug for akut handling, hvis ikke den globale opvarmning skal have katastrofale konsekvenser.

Ekstremt vejr, hårde tørkeperioder og stigende vandstande plager i stigende grad mennesker og natur.

Til gengæld er det første gang, at IPCC-rapporten endegyldigt peger fingeren i retning af os selv.

Det bliver vi nødt til at vende til noget positivt, mener Sebastian Mernild.

- Vi har selv skabt problemet over de sidste mange årtier, og det er selvfølgelig et slag i ansigtet. Til gengæld betyder det også, at vi selv har muligheden for at rode bod på det, siger han og fortsætter.

- Det er den alt for store mængde drivhusgasser fra menneskelig aktivitet, som er roden til problemet. Derfor skal vi omgående i gang med virkelig at reducere udledningen og indfange og lagre CO2 fra atmosfæren, siger han.

'Forhåbentlig følger politikerne trop'

Sebastian Mernild og de øvrige forskere fra IPCC har helt bevidst timet deres rapport, så den ligger klar til klimatopmødet i Skotland.

De mange fremmødte politikere kommer i høj grad til at læne sig op ad de konklusioner og anbefalinger, som rapporten indeholder.

Sebastian Mernild håber, at den skærpede retorik smitter af.

- Forhåbentlig kommer rapporten til at danne grundlag for de aftaler og beslutninger, som bliver taget i Glasgow. Vi har leveret den nyeste videnskabelige indsigt, og videnskaben har meldt stærkere og skarpere ud i denne omgang. Forhåbentlig følger politikerne trop, siger han.