Forskere: Olie-, kul- og gasgiganter er skyld i, at havet bliver ødelagt af CO2

Undersøgelse kæder 88 virksomheder sammen med forsuring. En proces, der slår livet i havene ihjel.

Det saudiske olieselskab Saudi Aramco, som driver olieboreplatformene i Hasbah oliefeltet her, er øverst på listen, når det gælder virksomheder med et stort ansvar for forsuring af havene. (Foto: © SAUDI ARAMCO HANDOUT, Scanpix)

Verdenshavene er under pres. Koralrevene dør, og livet i havene forsvinder i stigende grad.

Nu har en række forskere placeret en stor del af ansvaret for de udfordringer hos fossilindustriens giganter.

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research Letters konkluderer forskerne, at de 88 største producenter af olie, kul og gas, kan kædes direkte sammen med mindst halvdelen af forsuringen i havene - en proces som blandt andet er medvirkende til at slå koralrevene ihjel.

Forsuringen af havene skyldes for store mængder CO2 i atmosfæren. Kuldioxiden optages i verdenshavene, og en kemisk reaktion i vandet sænker vandets PH-værdi, så havene bliver mere sure.

Det er dårligt nyt for havliv, der er baseret på kalk. For eksempel skaldyr, mange typer plankton og koralrev. Vand med lavere PH-værdi kan nemlig opløse deres kalkbaserede skeletter.

Fossilindustrien handlede mod bedre vidende

Den nye forskning har beregnet, hvor meget af den nuværende forsuring der skyldes kulstof, som er blevet udledt ved udvinding, produktion og brug af fossile brændstoffer.

Forskerne har undersøgt udledningerne fra virksomhedsgiganter som Saudi Aramco, Chevron, Exxon, Gazprom, BP, Shell og Total og en lang række andre igennem to perioder fra 1880 til 2015 og fra 1965 til 2015.

Det har været kendt i flere år, at fossilindustriens egne forskere har været klar over deres produkters klimamæssige og miljømæssige problemer siden midten af 1960'erne. Muligvis før.

Men i stedet for at reagere på den viden, forsøgte de at skjule den.

Den nye forskning forsøger at placere det ansvar.

- Vi har vidst i adskillige årtier, at fossile brændstoffer er den klart største kilde til forsuring af havene, men vi har ikke været i stand til at følge, hvor meget fossilvirksomhederne har bidraget og hvordan, siger Rachel Licker.

Hun er hovedforfatter på den videnskabelige artikel til Union of Concerned Scientists.

- Forskere kan nu kvantificere, hvor meget mere forsuret havet er blevet som resultat af hver virksomheds produkter, siger hun.

Kortlagde forsuringen i 3D-model

Forskerne har kortlagt fordelingen af forsuringen i verdenshavene ved hjælp af en 3D-model.

Konklusionen på den kortlægning er, at 88 af de største kulstofproducenter stod for over halvdelen af forsuringen i perioden mellem 1880 og 2015.

Næsten 25 procent af den stigende forsuring kan spores til udledningerne fra de 20 største investor-ejede og statsejede virksomheder. Blandt andet BP, Chevron, ExxonMobil og Shell.

Forskernes kortlægning afslører også, at visse områder står til at blive skadet mere end andre af forsuringen.

Det gælder områder i koraltrekanten, Beringshavet, Alaskagolfen, den peruvianske havstrøm og den californiske havstrøm.

Koraltrekanten er hjemsted for mere end tre-fjerdedele af verdens revbyggende koraller.

Korallerne er ekstremt vigtige for havenes økosystemer og har stor betydning for fiskeyngel i en region, hvor over fire millioner mennesker lever af fiskeri.

De amerikanske havmiljømyndigheder NOAA undersøgte forsuringens effekt på skaldyr. Efter 45 dage i havvand, som var kunstigt forsuret, så det passede med forsuringen i år 2100, gik havsnegles sneglehuse i opløsning. (Foto: © NOAA, WikiMedia Commons)

Får konsekvenser i fattige lande

Generelt betyder forsuringen et mere udsat fiskeri og dermed en mere udsat tilværelse for de millioner af mennesker, der lever af fiskeriet.

Ifølge forskerne rammer forsuringen af havene især kystliggende samfund. De kan få store konsekvenser for indfødte samfund og i ulande, der ikke har økonomisk mulighed for at tilpasse sig situationen.

- I takt med at konsekvenserne bliver værre og dyrere, vil samfund på frontlinjen og påvirkede sektorer i stigende grade bede fossilvirksomhederne om at tage ansvar for deres uforholdsmæssigt store delagtighed i problemet, siger Peter Frumhoff fra Union of Concerned Scientists.

- Virksomhederne kunne have ageret ansvarligt og informeret offentligheden om risikoen og kunne have reduceret udledningerne. I stedet valgte de at misinformere og forsinke.

Ved at sætte tal på fossilindustriens andel i forsuringen af havene, håber Peter Frumhoff, at deres undersøgelse kan hjælpe til at placere det ansvar.

Forsuringen kan også forværre global opvarmning

For nylig påviste forskere fra blandt andet Tokyo University of Technology i en artikel i Nature Climate Change, at forsuringen af Stillehavet også kan betyde en forværring af den globale opvarmning.

Forsuringen af havene forøger nemlig den naturlige udvikling af den kemiske forbindelse N2O - også kendt som lattergas.

Tidligere troede forskerne, at forsuringen ville have den modsatte effekt. Men den nye forskning viser altså, at en faldende PH-værdi i havet får produktionen af lattergas til at stige dramatisk.

Lattergas er en ekstremt potent drivhusgas, som er 300 gange værre end CO2.