Fugle truer milliondyrt klimaprojekt... der truer fugle

Klima og miljø støder sammen på Omø, hvor en stor vindmøllepark er i fare for at blive droppet til fordel for et fredet naturområde.

Ifølge ornitologer vil en vindmøllepark og den øgede trafik på havet, der følger med, når møllerne skal serviceres, forstyrre de havfugle, som hvert efterår kommer rejsende fra koldere egne for at slå sig ned for vinteren. (Foto: © Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

I vintermånederne, når det blæser allerkraftigst, skynder Poul Erik Hansen - en midaldrende herre i jægergrønt outfit - sig ned på sydspidsen af Omø med sin fuglekikkert.

- Det er pissekoldt, men det er det bedste tidspunkt at se på fugle, siger han.

Når bølgerne er vilde, slår de muslingebankerne ud for kysten i stykker, og så rykker fuglene helt tæt ind på land for at samle dem op.

Poul Erik Hansen er fuglekigger og modstander af en vindmøllepark ved Omø.

- Fuglene elsker det, så sidder de i vandoverfladen og snapser alle de dejlige muslinger, siger han.

Poul Erik Hansen bor på Omø, han er ivrig fuglekigger og medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Derfor er han også lykkelig for, at der er sat en midlertidig stopklods for de ellers fremskredne planer om at bygge en stor vindmøllepark ud for Omø.

Fugleforstyrrelser

Ifølge de danske ornitologer vil en vindmøllepark og den øgede trafik på havet, der følger med, når møllerne skal serviceres, forstyrre de havfugle, som hvert efterår kommer rejsende fra de koldere dele af Skandinavien og Sibirien for at slå sig ned for vinteren.

Flere af dem er i tilbagegang i Europa.

- Det er et internationalt meget vigtigt vinterkvarter for edderfugle, sortand, fløjlsand og gråstrubet lappedykker og til dels også rødstrubet lom, siger Poul Erik Hansen.

Vindmølleparken Omø Syd har været på tegnebrættet i næsten ni år. De omkring 50 møller skulle have stået færdig i 2024, hvor de skulle have leveret strøm til 350.000 husstande.

Men lige nu er det usikkert, om parken overhovedet bliver til noget, for miljøminister Lea Wermelin (S) overvejer at udnævne stedet til Natura 2000-område, som betyder, at det vil være særligt beskyttet af EU-lov.

- Så må vi desværre sige, at så vil det nok betyde, at vores projekt dør, siger Knud Erik Andersen, der er direktør for selskabet European Energy, som selv betaler alle udgifter til mølleparken.

Indtil videre har projektet kostet 20 millioner kroner, og det ærgrer Knud Erik Andersen. For var det ikke for fuglene, var stedet helt perfekt til en vindmøllepark.

Ud over at vindforholdene er gode, ligger der på land det gamle kulfyrede kraftværk Stigsnæs, som indtil 2012 sendte el videre ind i landet. En nye vindmøllepark ville derfor kunne genbruge værkets elledninger.

De evindelige kompromiser

European Energy mener, at det sagtens kan lade sig gøre at have både naturområde og en vindmøllepark i området.

Det kræver blot, at grænsen for naturområdet flyttes et par kilometer. På den måde vil man stadig få 98 procent af det optegnede naturområde, mens de sidste to procent bliver afgivet til vindmøllerne.

- Vi har et perfekt projekt, der viser, at der er perfekt sameksistens mellem naturforhold og klimaforhold. Og vi har brug for begge dele. Vi har brug for natur, men vi har også brug for klima. Vi får heller ikke noget natur, hvis ikke klimaet kommer på plads, siger Knud Erik Andersen.

Kan I ikke bare placere møller et andet sted?

- Det er ikke så nemt. Der er meget, meget få steder, hvor der ikke er et eller andet lag af interesser, der ligger over hinanden. Så det er faktisk unikt, at vi har et område, hvor vi både har gode vindforhold, en god infrastruktur og i øvrigt kan komme i gang allerede i 2024, siger Knud Erik Andersen.

Energiselskabet bliver bakket op af brancheorganisationen Dansk Energi.

- Vi står overfor en klimakrise, vi står overfor en naturkrise og rent faktisk kan de godt gå hånd i hånd. Så vi kan både få grøn strøm, og vi kan også værne om fuglene, siger branchechef Kristine Grunnet.

Dyrehensyn bremser flere projekter

Omø er ikke det eneste sted, hvor der lige nu er konflikt mellem klimaprojekter og naturen.

I Nordjylland er en vindmøllepark, der allerede er opsat, blevet kendt ulovlig af Planklagenævnet, da møllerne er i konflikt med EU's beskyttelse af flere rovfugle. Parken har kostet godt en milliard.

Et andet sted i Nordjylland har hensynet til damflagermusen udskudt en anden stor møllepark, og på Sydfyn er et mindre antal møller også på standby, fordi de ligger for tæt på en rød glentes rede.

Kompromiset, som European Energy foreslår ved Omø, ændrer ingenting for Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg frygter, at de fuglebestande, som i forvejen er trængt, vil blive endnu mere trængt, for de kan jo ikke bare flytte et andet sted hen, siger Ib Larsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Slagelse.

Men det er jo kun et lille stykke af naturområdet, hvor møllerne skal stå?

- Men hvis de står det forkerte sted, så er det lille område jo lige præcis det, der ødelægger det for fuglene, siger han.

- De evindelige kompromiser, man søger, fordi det kun er et lille stykke her og et lille stykke der, og inden man ser sig om, så er mange små stykker blevet til et stort stykke. Der er ikke plads til kompromiser her – de må finde et andet sted at stille deres vindmøller, siger han.

Men skal der ikke være plads til vindmøller i de danske farvande?

- Jo, og det er heller ikke, fordi vi er imod den grønne omstilling. Den grønne omstilling handler ikke bare om klima. Det handler også om natur og biodiversitet og bæredygtighed i al almindelighed, siger Ib Larsen.

Ikke frit valg

Miljøminister Lea Wermelin afviser forslaget fra European Energy om at flytte grænsen for naturområdet for at få plads til vindmøllerne.

- Det har ikke været muligt at udpege områderne på anden måde. Vi har kigget på, hvor der rent faktisk er fugle, og det er det, der ligger til grund for, hvordan stregerne er blevet tegnet på kortet, siger hun.

- Når vi har viden om, at der er fugle, så har vi egentlig også en forpligtelse til at udpege det. De her fugle er særlige, ikke bare for Danmark, men internationalt i forhold til at være sådan en trækfugledestination, som vi er. Så der er ikke frit valg i forhold til, hvordan vi udpeger.

Ifølge Lea Wermelin er der gjort plads til havvindmøller andre steder i landet. Hverken miljøministeren eller Energistyrelsen kan sige, hvornår de forventer en endelig afgørelse.