Gopler invaderer havene: Forurening og klimaforandringer er guf for dem

Giftige blæregopler invaderer de australske kyster. Men også i Danmark får vi flere gopler i fremtiden.

Man behøver ikke tage helt til Australien for at opleve goplernes succes. I Limfjorden er der siden 90'erne blevet færre fisk, og flere gopler. Foto: Wikimedia Commons, Malene Thyssen.

Havet ud for Queensland, Australien, er for tiden proppet med giftige gopler.

Det er en såkaldt blæregople, og nær slægtning til den Portugisiske Orlogsmand, der har indtaget området.

Alene i weekenden blev 2600 mennesker behandlet i Queensland, efter at de havde været i nærkontakt med dyrets brændetråde. Mødet med en blæregople er svært ubehageligt, men ikke livsfarligt for mennesker. Det skriver BBC.

Men det er ikke kun blæregopler, der trives i de stadig varmere og mere forurenede have. Faktisk har andre gopler også kronede dage – selv i Danmark.

- Det ser ud til, at mængden af gopler er forøget i mange havområder, typisk hvor der er sket overfiskning eller udledt mange næringsstoffer, fortæller Hans Ulrik Riisgård, der er professor på marinebiologisk forskningscenter, Syddansk Universitet.

Goplernes trivsel kan også skyldes, at tropiske gopler kan overleve i et større område. De nyder simpelthen godt af at temperaturen i verdenshavene stiger på grund af klimaforandringerne.

Færre fisk - flere gopler

Gopler har eksisteret i over 500 millioner år. De fandtes altså længe før os mennesker, og noget tyder på, at de vil være her længe endnu.

For modsat fisk udsættes gopler ikke for overfiskeri. Desuden er de gode til at overleve iltsvind.

- Overgødskning resulterer i iltsvind, og i modsætning til fisk er gopler meget tolerante overfor iltsvind, siger Hans Ulrik Riisgård.

Når fiskene forsvinder på grund af overfiskeri og iltsvind, har goplerne mindre konkurrence om ressourcerne. Det ser man konsekvenserne af i Limfjorden:

- I den overgødskede Limfjord er goplerne blevet meget talrige og dominerende siden slutningen af 90'erne, mens fiskene er gået stærkt tilbage, siger Hans Ulrik Riisgård.

Giftige gopler på vestkysten

Blæregopler, som Den Portugisiske Orlogsmand, består af en koloni af enkeltdyr, der ikke er i stand til at overleve hver for sig.

Den Portugisiske Orlogsmand (Physalia physalis) lever normalt i tropiske og subtropiske have.

Men ligesom andre gopler trives blæregopler med de påvirkninger, menneskelig aktivitet har på havene. Derfor ser man også, at de ikke længere kun findes i tropiske og subtropiske havområder.

- Den Portugisiske Orlogsmand er blevet mere udbredt end tidligere, fordi et varmere klima med hyppigere og stærkere vinde fører blæregoplen til De Kanariske Øer og videre nordpå, fortæller Hans Ulrik Riisgård.

Blæregoplen er endda blevet fundet på de sydengelske kyster, og Hans Ulrik Riisgård vurderer, at det er muligt, at vi i fremtiden kan finde blæregopler med gifttråde på op til ti meter ved den jyske vestkyst.

Facebook
Twitter