Grøn førertrøje? Havvindmøllepark er godt, men Danmark sakker bagud

Regeringens planer om flere vindmøller er gode, siger ekspert. Men Danmark er bagud på vigtige områder som fx elbiler.

Foto af den tyske havvindmøllepark 'Amrumbank West', der ligger i Nordsøen tæt på Helgoland, og består af 80 vindmøller. (Foto: Morris Mac Matzen © Scanpix)

Danmark skal have en ny havvindmøllepark. Og det skal være en af de største i verden.

Det mener regeringen, som på torsdag fremlægger sit udspil til et nyt energiforlig. Her er en del af planen, at produktionen af havvind skal forøges med cirka en tredjedel.

Men er det en god ide at satse stort på nye og gigantiske havvindmøller? Ja, mener Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og en af verdens førende eksperter i energiforsyning.

- Det er grundlæggende positivt. Det er enormt vigtigt, hvis Danmark fortsat skal have den grønne førertrøje på, at vi får bygget flere vindmøller. Hvis vi satser stort på denne første af en række andre parker frem mod 2030, vil det også kunne bidrage til at udviklingen forbliver i front herhjemme, siger Brian Vad Mathiesen. Han understreger, at regeringens udspil ikke er lagt frem, og derfor kun kender planerne om den nye vindmøllepark fra omtale i medierne.

Danmark bør satse på elbiler

Men de store vindmøller gør det ikke alene.

-Der skal mere til end det her for at holde elforsyningen på en grøn linje, siger Brian Vad Mathiesen.

Man skal se på hele energiudspillet for at kunne bedømme, om det reelt kan forandre Danmark til at være fossilfrit med 100 procent vedvarende energi, siger Mathiesen. For havvindmøllerne er blot en del af puslespillet. Nogle af de andre brikker er for eksempel energibesparelser, elbiler, fjernvarme og hele opbygningen af energisystemet.

Regeringens udspil om havvindmølleparken er blevet kritiseret for at gå for langsomt. Men det er ikke byggeriets hastighed, som Brian Vad Mathiesen bider mærke i. Det er de andre brikker i energipuslespillet.

- Vi er langt bagefter i forhold til at få elbiler ind i persontransporten, siger Brian Vad Mathiesen. Han peger på, at Energistyrelsens egne tal viser, at omkostningerne per kilometer er lavere for elbiler end for almindelige biler drevet af fossile brændstoffer.

Og det er blot et af flere områder, hvor Danmark halter bagefter.

Danmark halter bagud

- Vi er bagud, når det kommer til isolering af boliger. Vi er det i forhold til fjernvarme. Og vi er bagud til at gentænke, hvordan energisystemet er bygget op, siger Brian Vad Mathiesen.

Danmark bør i langt højere grad tænke på at integrere systemerne bag vores elektricitet, varme og transport. For en af de store udfordringer ved den vedvarende energi er, at bruge den mest effektivt og lagre for eksempel elektriciteten fra en stor vindmøllepark.

Det kan man gøre ved eksempelvis at bruge vindstrøm til varmepumper, der så kan lagre varmen bedre end batterier kan lagre strømmen.

En stor park af elbiler også være med til at lagre elektriciteten mere effektivt.

- Formålet med at opsætte store vindmøller er jo at erstatte fossile brændstoffer. Og der skal vi have fjernet de stopklodser, der er i energisystemet, siger Brian Vad Mathiesen.

Hvis Danmark virkelig skal tage det næste skridt, så er det en større reform af energisystemet, som regeringen skal overveje.

- Der tales om at sætte elafgifter ned generelt. Men det er målrettede ændringer til store varmepumper i fjernvarmen og elektrolyseanlæg, der er behov for. En lavere elafgift giver ikke flere elbiler, da omkostninger for borgerne er i købet og registreringsafgiften. Vi har desuden over 300.000 boliger på naturgas, der med fordel kunne få fjernvarme, siger Brian Vad Mathiesen.

Facebook
Twitter