Grønlands gletsjere forsvinder: Tre gange Bornholms areal smeltet på få år

Gletsjerne på Grønland er blevet væsentligt mindre de sidste 20 år.

Jakobshavn Isbræ ved Diskusbugten er den gletsjer, der normalt bidrager med langt mest kælving på Grønland. (Foto: MADS NISSEN © Scanpix)

De seneste år er der forsvundet enorme mængder is fra de grønlandske gletsjere.

Det viser en stor analyse af satellitfotos, som Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har foretaget.

- Det svarer til et areal, der er mere end tre gange så stort som Bornholm, der er forsvundet fra gletsjerne alene de seneste 19 år, siger seniorforsker Robert Schjøtt Fausto, der har stået i spidsen for analysen.

Selv om det er et enormt areal, overrasker det faktisk ikke forskeren. For han ser det ske.

- Jeg er selv tit på feltarbejde på Grønland, og jeg kan se, at gletsjerne bliver mindre, forklarer han.

Vejret bliver mere ekstremt

Men der har været år, hvor nogle af gletsjerne voksede.

For eksempel voksede den gletsjer, der normalt bidrager med langt mest kælvning per år, Jakobshavn Isbræ ved Diskobugten, i 2017. Og i 2018 forblev den omtrent uændret.

Men det betyder desværre ikke, at den globale opvarmning er stoppet, understreger Robert Schjøtt Fausto.

- Det er helt naturligt, at der er stor variabilitet i klimasystemet. Men vi ser den helt klare tendens, at det bliver varmere, og gletsjerne bliver mindre over tid. Og i takt med, at temperaturerne stiger, bliver klimaudsvingene mere ekstreme, forklarer han.

Derfor kan der stadig være år, som er relativt kolde på Grønland, og hvor man kan få indtrykket af, at klimaet er tilbage på et niveau, som det befandt sig på for 30 år siden.

Men andre år kan så slå alle varmerekorder.

Nogle få år er gletsjerne vokset på Grønland, men tendensen over 19 år er klar: Gletsjerne bliver mindre. Her ses udviklingen for Jakobshavn Isbræ ved Diskobugten. Grafik: GEUS

- En varmere atmosfære genererer simpelthen flere ekstreme vejrsituationer omkring en konstant varmere middeltilstand, forklarer forskeren.

Grønland kan være isfri om 1000 år

Analysen fra Geus ser på data for de seneste 19 år. Den handler altså om de seneste års udvikling, og ikke hvad der kommer til at ske med Grønlands is i fremtiden.

Men i sidste uge udgav forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og DMI en dyster fremtidsprognose for Grønlands indlandsis.

Her konkluderede de, at afsmeltningen er firdoblet på bare ti år. Og fortsætter det, vil Grønlands is kunne være helt forsvundet indenfor 1.000 år.

- Det er voldsomt. Hvis vi ser 22-23.000 år tilbage, har vi på intet tidspunkt set en afsmeltning, der er lige så voldsom, siger Shfaqat Abbas Khan, som er klimaforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, og som var med til at lave fremtidsprognosen.