Hver tredje fangede fisk går til spilde

Hele 35 procent af de fisk, som hives op af havet, bliver smidt ud, viser FN-rapport. Det er grotesk i en verden med fødevaremangel, siger NGO.

Store dele af verdens fiskeri er illegalt og ukontrolleret. FN anslår, at det giver kæmpe tab i fiskebestande og efterlader et stort madspild. Her er det dog en lovligt fanget dansk torsk. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Der foregår et stort spild af fisk verden over, som ellers kunne mætte mange munde.

Hvert andet år giver FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, en status på fiskeriet i verden. Den nye rapport fra 2018 viser, at spildet af fisk er enormt og faretruende for mange arter.

Hos NGO'en Oceana Europe, der har medvirket til FN-rapporten, er direktør Lasse Guvstavsson utilfreds med, at fiskeindustrien mister væsentlige fødevarer, før de når frem til mennesker.

- Madspild på en sulten planet er frygteligt. Det er en kæmpe bekymring for den globale madsikkerhed, siger Lasse Gustavsson til The Guardian.

Han mener, at manglende kvoter og illegalt fiskeri er de store syndere:

- Situationen er alvorlig. Men vi kender også løsningerne. Vi skal følge de videnskabeligt dokumenterede grænser for fiskeri og stoppe illegalt og destruktivt fiskeri.

- Der mangler bare politisk handling mange steder, siger Lasse Gustavsson.

Det går galt under distributionen

Ifølge rapporten rammer det største spild især de lande, som har allermest brug for føden.

10-15 procent af spildet skydes, at fiskene smides ud efter fangst, mens omkring 70 procents spild sker under distributionen. Resten af spildet er svært at redegøre for, fordi meget fiskeri foregår illegalt.

Ved udsmidningen henviser rapporten til de store trawlere, der af flere forskellige årsager er nødsaget til at smide fisk tilbage i havet. I processen dør mange fisk af skader fra net, varme, af dykkersyge (i fagsprog kaldet barotraume: Skader der opstår pga. trykforskel mellem fiskens krop og omgivelserne) eller andet på vejen tilbage til havet.

Men det store madspild foregår altså i distributionkæden, hvor fiskene kan blive uegnede som føde.

Ifølge FAO er det især de mindre, lokale fiskere og fiskeindustrier, der har problemer med spild.

Madspild skal halveres

Ved den enorme sø Tanganyika, der breder sig over fire afrikanske lande, har man fundet ud af, at af tørrestativer til fiskene reducerer spildet med 50 procent over to år.

Det er ofte helt simple teknologier, der skal til for at minimere det store spild af mad.

Det er FN's mål, at madspild halveres per indbygger inden 2030.

På verdensplan er 60 millioner mennesker beskæftiget med fiskeri, og der er 4.6 millioner fiskebåde.

Alene i Sydøstasien ligger 75 procent af verdens fiskebåde, mens Afrika og Asien står for 95 procent af verdens arbejdere indenfor fiskeriet.

Facebook
Twitter