Ikonisk koralrev er ikke længere listet som truet

Regeringen i Belize har bandlyst oliejagten i landets caribiske koralrev. Nu siger FN, at revet ikke længere er truet.

Olieaktiviteten i koralrevet ved Belize er blevet ulovliggjort. Det har fået UNESCO til ikke længere at liste revet som truet. (© WikiMedia Commons)

Charles Darwin beskrev det som ”det mest bemærkelsesværdige rev i Vestindien".

Koralrevet ved Belize i Mellemamerika er det største såkaldte barriere-revssystem på den nordlige halvkugle. Revet er på FN-organisationen UNESCOs verdensarvsliste og har i mange år været anset som truet – ligesom med resten af verdens koralrev.

Men står det til UNESCO, er det ikke længere tilfældet. Sidste år indførte regeringen i Belize et permanent stop for boring efter olie i og omkring koralrevet. Og det er nu årsagen til, at koralrevet ikke længere listes som truet.

- Det er en rigtig, rigtig god nyhed. Korallerne er jo i forvejen presset af blandt andet global opvarmning. Så det faktum, at revet ikke længere bliver truet af olieaktiviteter er virkelig godt nyt, siger biolog og generalsekretær for WWF i Danmark, Bo Øksnebjerg.

Klimaforandringer truer stadig

Men selvom olieaktiviteterne er stoppet, bliver koralrevene stadig påvirket af blandet andet plastik, som har vist sig at gøre dem syge. Og så selvfølgelig klimaforandringerne, som påvirker på flere måder.

- Den her liste, som UNESCO har lavet, omfatter konkrete trusler. I det her tilfælde er det olieboringer. Men alle de andre problemer, er der selvfølgelig stadig, siger Bo Øksnebjerg.

- Korallerne er enormt sensitive overfor temperaturstigninger i vandet, og så har de brug for sollys, hvilket bliver et problem, når havene stiger, fortsætter han.

Når mængden af CO2 i atmosfæren stiger, ender havene med at optage en stor del af gassen. Og det ødelægger også korallerne.

Det skyldes, at der dannes kulsyre i vandet, hvilket får pH-værdien til at falde. Vandet bliver med andre ord mere surt.

Det sure vand er med til at opløse kalken i skeletterne på korallerne. Og fordi den globale opvarmning sker meget hurtigt, kan korallerne ikke at nå at tilpasse sig de nye forhold.

Mennesker er afhængige af korallerne

Hvis koralrevene ender med at dø, forsvinder der også en masse fisk. I den sidste ende går det udover levebrødet for de mennesker, der er afhængige af koralrevene.

- I Belize lever over halvdelen af befolkningen af koralrevet. De får deres mad der fra, og deres indtægter er afhængige af det, siger Bo Øksnebjerg.

- Så det siger jo en del om, hvorfor de i Belize netop har taget den her beslutning. Jeg håber, det bliver en anledning til at andre lande også kigger på revene, fortsætter han.