Jason var med, da berømt klimaforsker forsvandt i isen: 'Det utænkelige blev til virkelighed'

For to uger siden døde klimaforsker på indlandsisen. Dansk forsker oplevede det på nært hold.

(Foto: © Flemming Bisgaard, Flemming Bisgaard)

Vejret var barskt søndag den 9. august 2020 i Vestgrønland.

Det havde sneet i over et døgn. Og det sneede stadig.

Der var faldet op imod 30 centimeter ny sne. Det skjulte islandskabets revner og sprækker. Blæsten gjorde det umuligt at se, hvor den enorme iskappe sluttede, og hvor den hvide himmel startede.

Midt i islandskabet lå resterne af forskningslejren Swiss Camp.

Den bestod af to orange-hvide telte og nogle små træbygninger. Det hele var samlet på et fundament på pæle.

Da lejren blev bygget for 30 år siden, kunne man ikke se pælene for is. Men hvert år blev lidt mere af pælene synligt, for indlandsisen under Swiss Camp smelter.

Tidligere på sommeren kunne pælene ikke klare mere, og lejren styrtede sammen.

Derfor tog et team på fire personer til Grønland for at rydde op efter lejren og hente de data, som en række små målestationer nær lejren automatisk indsamler.

Teamet bestod blandt andet af den anerkendte schweiziske glaciolog Konrad Steffen, hans søn og hans mangeårige forskerkollega Jason Box fra det danske forskningsinstitut GEUS.

Efter en frokostpause ville Konrad Steffen hente et hukommelseskort på en lille vejrstation, som lå under 100 meter fra Swiss Camp.

Jason Box og de to andre deltagere i ekspeditionen blev tilbage i lejren.

- Konrad var ekstrem erfaren og kendte området bedre end nogen. Han var kommet der i tre årtier, fortæller Jason Box.

Men Konrad Steffen vendte ikke tilbage. I minutterne, timerne og dagene, der fulgte, skulle Jason Box indse, hvad der var sket med hans nære ven og mentor.

- Stille samlede vi puslespillet, og indså, hvordan det utænkelige var blevet til virkelighed.

Dette er historien om den fatale ulykke, set gennem Jason Boxs øjne.

Indså klimakrisen før de fleste

Konrad Steffen og Swiss Camp hænger sammen som is gør med Grønland.

Det var Konrad Steffen, der havde en vision om en målestation i Grønland i slutningen af 1980’erne, længe før bekymringer for klimaforandringer blev mainstream.

- Han indså meget tidligt, hvordan verdenshavene vil stige mange meter, hvis Grønlands indlandsis smelter - og hvilke konsekvenser det vil få, fortæller Jason Box.

Derfor brugte Konrad Steffen sit professionelle liv på at advare mod de fatale følger af klimaforandringerne, og på at få den bedste viden om udviklingen.

- Han var en stor mand. Han ledte et institut med omkring 1000 ansatte i Schweiz. Han kendte alle de rigtige, så han var god til at skaffe midler til sin forskning, fortæller Jason Box.

Men selv om Konrad Steffen var 69 år, og havde nok at se til med sit institut, drog han hvert år på feltarbejde i Grønland.

For de data, han indsamlede på Grønland, er vigtig.

- Der er også god viden fra satellitter, men den her data er unik og indeholder detaljer, der er svær at få på andre måder, fortæller Jason Box.

Konrad Steffen havde også fået opsat 20 vejrstationer rundt om i Grønlands indlandsis. Her ses han (i forgrunden) ved en af disse. (Foto: © Jason Box, Jason Box)

Et usædvanligt år

Nu havde Konrad Steffen samlet data fra indlandsisen i 30 år.

- Det er et magisk tal, for med data over så mange år kan man udelukke, at forandringer skyldes variationer i vejret, siger Jason Box og fortsætter.

- Der var så mange ting, der var særligt i år.

Blandt andet skulle Swiss Camp lukkes ned. For Konrad Steffen skulle snart på pension. Dataindsamlingen skulle køres videre af et dansk forskerhold på mere automatiske vilkår.

Derudover var det usædvanligt, at Konrad Steffens og hans team tog derop i august. Normalt foregår feltarbejdet i foråret, for det er den mest sikre tid at opholde sig på indlandsisen, fortæller Jason Box.

- Men så kom coronakrisen, og det hele blev udsat. Derfor kom vi først derop i august, hvor isen er mere usikker.

Som sunket i isen

Der gik ikke lang tid, fra Konrad Steffen gik alene ud efter hukommelseskortet, til at Jason Box begyndte at lede efter ham.

Til at starte med søgte de tre mænd i området lige omkring Swiss Camp. Men da de endnu ikke havde fundet Konrad Steffen efter 40 minutters søgen, tilkaldte de hjælp fra Nuuk.

Det danske flyvevåben blev sat ind, og snart svævede helikoptere med varmesøgende udstyr over Swiss Camp.

Eftersøgningsholdet ledte i en stor radius rundt om lejren, men Konrad Steffen var som sunket i isen.

Ved aftenstid besluttede holdet at indstille eftersøgningen ind til næste morgen. For de tre mænd i Swiss Camp ventede en lang nat med mange dystre tanker.

- Vi sov ikke meget den nat. Men alligevel havde vi fået renset hovedet næste morgen. Da et endnu større eftersøgningshold ankom, kunne vi udpege et lille område, som måtte være det rigtige sted at lede, siger Jason Box og fortsætter.

-Og så gik der ikke længe, før vi fandt det sted, hvor ulykken var sket.

Bliver under indlandsisen

Under 100 meter fra Swiss Camp var der en otte meter dyb gletsjerspalte. I bunden var et islag, der kan var få centimeter tykt.

I baggrunden ses det ødelagte Swiss Camp. I forgrunden ses den gletsjerspalte, som Konrad Steffen faldt i. (Foto: © John Clay, John Clay)

- I islaget fandt vi tydelige tegn på, at noget var gået igennem. Isen var blevet brudt op – man kunne se, at der havde været et 2,5 meter langt og 80 centimer bredt hul, siger Jason Box.

Jason Box så det tragiske hændelsesforløb for sig.

- Han har måske tabt noget nær gletsjerspalten – en vante eller måske hukommelseskortet? I sin søgen efter det er han faldet ned i kløften og gennem den tynde is på bunden. Han er endt i det iskolde ferskvand under isen uden mulighed for at komme op, siger Jason Box og fortsætter.

- Vi kan spekulere på, om han var ved bevidsthed i vandet. Det vil vi aldrig få at vide.

Eftersøgningsholdet tog tilbage til Nuuk. Jason Box og de to andre forskere blev i lejren for at pakke og lukke ned, inden de dagen efter forlod Swiss Camp.

- Det er ubeskriveligt. Det hele var surrealistisk, siger han.

Hans livsværk er ikke forsvundet

Konrad Steffens lig blev ikke bjærget. Det ligger stadig under Grønlands is.

Da lejren var pakket sammen, vendte Jason Box tilbage til sin familie i Danmark. Siden har han brugt meget tid på at sørge, græde og få bearbejdet oplevelsen.

- Konrad var en faderfigur for mig. Han var min hovedvejleder, da jeg uddannede mig som forsker, og han har været en del af min karriere og mit liv lige siden, siger han og fortsætter.

- Han var vigtig for mange mennesker. Det er næsten det, der gør mest ondt. Alle de mennesker, som kommer til at mangle ham i deres liv.

Men det, som Konrad Steffen brugte sit liv på, er ikke dødt, understreger Jason Box.

- Det arbejde, han har startet, fortsætter, og de data, han har samlet, vil blive brugt mange år frem, slutter Jason Box.