Kemikalie truer med at udrydde halvdelen af verdens spækhuggere

Trods udfasning og forbud i årtier så er kemikaliet PCB stadig en trussel for dyr i toppen af fødekæden.

PCB finder stadig vej ud i naturen fra lossepladser og afbrænding af produkter og affald, der indeholder de giftige stoffer. Her ophober giftstofferne sig i fødekæden. (Foto: Grafik: Lærke Kromann © dr)

Spækhuggere er en toptunet dræber, der er en af havets største og dygtigste jægere, hvor alt fra sild til blåhvaler er på menukortet.

Men det har sin pris at være øverst i havets fødekæden. Det betyder nemlig, at spækhuggerne er et af de pattedyr med de højeste niveauer af miljøgiften PCB i fedtvævet.

50 procent af verdens bestand af spækhuggere kan forsvinde om 30-50 år med det nuværende niveau af PCB i havet, viser ny forskning offentliggjort i Science.

Og det er på trods af brugen af PCB i eksempelvis plastik, elektronik, fugemasse og maling har været forbudt i flere lande siden 70'erne og 80'erne. I 2004 forpligtede over 90 lande sig gennem Stockholm Konventionen til at udfase og afskaffe PCB.

I samarbejde med en lang række universiteter og forskningsinstitutioner har forskere fra Aarhus Universitet vist, at spækhuggeren muligvis vil forsvinde helt fra en række områder i verden.

Rune Dietz er professor ved Aarhus Universitet og en forskerne bag undersøgelsen. Han finder det skræmmende, at PCB fortsat er på et niveau, der giver effekter så mange år efter udfasningen og forbuddet af giftstofferne.

- PCB nedbrydes ekstremt langsomt og bliver overført fra generation til generation hos spækhuggerne, siger Rune Dietz til DR Viden.

Giftstofferne overføres nemlig fra moderens fede mælk til kalven.

- Hvis en hun-spækhugger er så heldig at føde en unge, så når hun ammer sin unge, overfører hun måske 60-70 procent af sit kropsindhold og hermed PCB'et til ungen, siger Rune Dietz.

Giftstoffer ophober sig gennem fødekæden

Selvom overfiskeri og menneskeskabt støj også påvirker den store tandhval, så har især PCB og anden forurening en stor betydning for spækhuggerne.

- PCB har en effekt på deres reproduktion. Hvis koncentrationen i spækket er højt nok, så holder de op med at reproducere sig selv, siger Rune Dietz.

Derudover kan spækhuggernes immunforsvar også blive svækket, mens risikoen for kræft også øges. Og mængden af PCB - og dermed de medfølgende risici - afhænger i høj grad af, hvad spækhuggerne spiser, forklarer Rune Dietz.

- For hvert led i fødekæden stiger niveauet af PCB op mod 100 gange. Dem, der er mest udsatte, er dem, der spiser havpattedyr, hajer og varmblodede fisk som tunfisk, siger han

Det betyder blandt andet, at spækhuggere i farvandene ved Norge klarer sig fint, fordi de primært lever af sild.

Forsker: Stockholm Konventionen bør genovervejes

Det er Rune Dietz forhåbning, at IUCN, der vurderer tilstanden for verdens dyrearter, opgraderer spækhuggerens status til truet.

Rune Dietz håber også, at man vil ændre reglerne i Stockholm Konventionen, da der er en dispensenstion til at benytte PCB i lukkede systemer indtil 2025 - og i 2028 skal de totalt udfases.

- Lukkede systemer er jo formodentlig ikke totalt lukkede. Selvom du har PCB i en kondensator, så er der jo ikke noget, der varer evigt, hvis det sidder i en bil eller radio. På et eller andet tidspunkt bliver det jo smeltet om, og så kommer de her stoffer ud i naturen, siger han.

Der sker desuden en løbende frigivelse fra de steder, hvor PCB har været benyttet over de år, hvor det var lovligt, forklarer Rune Dietz.

- Denne fordampning og spredning er givetvis i stigning med den globale temperaturstigning, siger han.

Facebook
Twitter