Klimaforandringerne gør Californien til en krudttønde

Tiltagende tørke gør voldsomme skovbrande almindelige, viser forskning.

Kincaid-skovbranden brænder mellem Lake og Sonoma Counties, mens en brandmand ser på. Kraftige vinde i slutningen af oktober, har for alvor sat gang i "fire season". (Foto: PHILIP PACHECO © Scanpix)

Den globale opvarmning fortsætter støt, og de stigende temperaturer har lige nu voldsomme konsekvenser i Californien.

Ifølge CNN er der lige nu mindst 13 skovbrande i staten.

Kombinationen af mere tørke og mere tørt træ på grund af slukning af mindre brande betyder, at voldsomme skovbrande nu kan opstå hvert år - uanset hvor meget det regner om vinteren.

Det viser ny forskning i det videnskabelige tidsskrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Forskerne har i undersøgelserne kortlagt og rekonstrueret brande og fugtighedsmønstre på den nordamerikanske vestkyst gennem de seneste 400 år.

Og årsagen til det stigende antal katastrofale skovbrande de seneste årtier er mere tør luft på grund af højere temperaturer.

Tidligere betød våde vintre, at der var færre skovbrande om sommeren og efteråret. Men den sammenhæng fordampede i slutningen af halvfjerdserne.

I juli i år påpegede et andet forskerhold, at Californien i perioden 1972–2018 oplevede en femdobling af det årlige forbrændte område.

En stigning som de tillagde en mere tør atmosfære på grund af global opvarmning.

Økosystemerne i Californien ændrer sig

Professor Karsten Raulund-Rasmussen fra Institut for Geoforvaltning ved Københavns Universitet har selv deltaget i undersøgelser i Californien, og han kan bekræfte, at økosystemerne i staten ændrer sig.

- Der er sket en udvikling i klimaet derovre i retning af øget temperatur og mindre nedbør, hvilket har ført til flere alvorlige brande. Ser man på det 21. århundrede, har der været flere perioder med tørke og temperaturrekorder, siger han.

- Hvis det ikke regner, og det bliver varmere, kommer der tørke. Det, kombineret med vind om efteråret, giver enorm power til brandene.

Det vestlige Californien er generelt tørt. Klimaet minder om det ved Middelhavet. Og i fremtiden bliver det kun varmere, og mere tørt.

- Klimaforandringerne betyder generelt mere nedbør globalt, fordi der fordamper mere vand fra havene, siger Karsten Raulund-Rasmussen og fortsætter:

- Men klimaet bliver også uforudsigeligt. Pludselig kommer der mere nedbør nogle steder og andre områder rammes af tørke.

En helikopter smider vand på en skovbrand ved San Bernadino. Det er ikke alle træarter, der kan overleve de voldsomme skovbrande. Og ligger der for meget død vegetation mellem træerne, bliver branden hængende for lang tid - og kan tage livet af selv hårdføre arter. (Foto: David Mcnew © Scanpix)

Brandslukning giver store brande

Den alvorlige situation i Californien skyldes udover stigende temperaturer og tørke også, at mennesker i staten bekæmper skovbrandene mere intensivt.

Til BBC siger en af forskerne bag den nye forskning, Eduardo Zorita fra Tyskland, at fordi vi slukker små brande hurtigt, giver vi de store brande muligheden for at opstå.

Da små brande slukkes hurtigt, opbygges der mere materiale i skovbunden. Flere døde træer bliver stående, og mere vegetation tørrer ud.

Og fordi der er så tørt, nedbrydes det døde plantemateriale kun meget langsomt på naturlig vis. Så hvis det ikke brænder væk ved små skovbrande, ophobes det i større og større mængder.

- Kombineret med kraftig vind er det en ren krudttønde, siger Karsten Raulund-Rasmussen.

Californien skal tilpasse sig

De problemer, som Californien kæmper med lige nu, forsvinder ikke lige foreløbigt, forklarer seniorforsker Vivian Kvist Johannsen, der er sektionsleder ved Skov, Natur og Biomasse på Københavns Universitet.

- Californien bliver nødt til at tilpasse sig de forandringer, der kommer. Skal de have den samme beplantning? Og hvad er det for nogle træarter, der kan modstå de her brande?, siger hun.

- De er i Californien dog allerede i gang med en detaljeret kortlægning af problemet via satellitter.

Californiens brandmyndigheder arbejder allerede med en brandsæson, der bliver stadigt længere på grund af tørke og mindre nedbør.

Men hvad kan staten så gøre? Noget tyder på, at de bliver nødt til at fjerne den ene spids i brandtrekanten:

  1. 1

    Varme

  2. 2

    Ilt

  3. 3

    Brændbart materiale

Da varmen stiger støt, og det er svært at fjerne ilten, er det mængden af brændbare materialer, der skal gøres noget ved.

Ifølge rapporten California's Forests and Rangeland 2017 Assessment er der en stigende bekymring for, om Californiens beboere kan kombinere deres skove og menneskelige tilstedeværelse på en bæredygtig måde.

Rapporten bruger den seneste flerårige tørkeperiode. Den har betydet, at 100 millioner træer er døde, fordelt på et areal på mere end næsten tre millioner hektarer. Og det får brandmyndighederne til at sætte spørgsmålstegn ved om deres måde at håndtere og bekæmpe skovbrandene på er den rigtige.

Og om det overhovedet er bæredygtigt i fremtiden med et klima i forandring og en voksende befolkning.

Tysklands skove er under så hårdt angreb af barkbiller, at hæren i august blev kaldt ind for at hjælpe med at fælde døde træer. (Foto: ANNEGRET HILSE © Scanpix)

Et dilemma omkring biodiversitet

Ifølge Vivian Kvist Johannsen har det i europæiske lande som Portugal - hvis situation minder om Californiens - været normalt at rydde kraftigt op i skovene, så der ikke ophobes for meget brændbart materiale.

Men den praksis ryger i klinch med et andet problem for naturen i dag - den faldende biodiversitet.

- Vi vil jo utroligt gerne lade døde træer og andet stå. Det er klart at foretrække i forhold til biodiversiteten, siger hun.

- Så det er noget af et dilemma.

Hun forklarer, at der for eksempel i de tyske skove lige nu står store mængder døde træer, som barkbiller har slået ihjel. Og udfra et biodiversitetssynspunkt skal man måske lade dem stå. Det er godt for naturen og dyrelivet.

- Men kommer der en meget tør sommer, står der de her døde træer og kan medvirke til at drive sådan en brand, siger hun.

Portugal har desuden det problem, at landet planter store mænger olieholdige træer, som for eksempel eukalyptus, der kan gøre skovbrandene værre.

Problemet vokser i fremtiden

På sigt bliver problemet dog kun større. Nedbørsmønstrene ændrer sig. Og mange af de steder, hvor der i dag er problemer med skovbrande, vil problemerne bare vokse.

- Det er min helt klare forventning, at der kommer til at ske en forværring i fremtiden.

- Det er et sammenspil af forskellige faktorer, men klimaforandringerne kommer til at få en stor indflydelse på det her.

Ifølge Vivian Kvist Johannsen kan vi være nødsaget til at ændre den måde, vi bor i og forvalter de risikofyldte områder. Og vi må indse, at man ikke skal bo lige midt i skoven.

I august i år kom FN's klimapanel IPCC's seneste rapport om landjorden og skovene.

Den påpegede, at stigende globale temperaturer vil betyde flere skovbrande i Nordamerika, Sydamerika, Middelhavsregionen, det sydlige Afrika og det centrale Asien.

I takt med at temperaturen stiger, vil klimazoner forskubbe sig, og områder længere mod nord vil i større grad blev ramt af tørke og skovbrande.