Klimarådet dumper Danmarks indsats for at begrænse udslippet af aggressiv drivhusgas

Det globale udslip af metan har aldrig været større, selv om over 100 lande - herunder Danmark - sidste år lovede reduktioner.

Billeder af metanskyer over Turkmenistan, som den amerikanske rumfartsorganisation Nasa har taget. I Danmark slap en stor mængde metan ud fra Østersøen, da Nord Stream blev ødelagt i september. (Foto: © Google Earth/Landsat/Copernicus/, Ritzau Scanpix)

Leonardo DiCaprio dukkede op og kastede glans over sagerne, da præsident Joe Biden på sidste år klimatopmøde, COP26, i Glasgow præsenterede et skelsættende løfte.

Sammen med over 100 andre lande lovede USA og Danmark at fjerne 30 procent af verdens udledninger af den aggressive drivhusgas metan i 2030.

Nu er verdens lande samlet til klimatopmøde igen. Denne gang under den bagende sol i den egyptiske badeby Sharm el-Sheikh, og det er tid til at gøre status på løftet.

Så hvordan går det med skære ned på metanen?

- Der er ikke sket så meget siden sidste år, siger Jens Mattias Clausen, der er ansvarlig for COP-forhandlinger i tænketanken Concito.

- Vi har stadig til gode at se, hvordan de lande, der skrev under på løftet, har tænkt sig at leve op til det.

De gælder også Danmark. Faktisk er vores bidrag til at begræse metan-udledningerne "særdeles begrænset", viser et nyt notat fra Klimarådet.

Skuespiller Leonardo DiCaprio ved COP26 i Glasgow. (Foto: © Kevin Lamarque)

'Særdeles begrænset' bidrag fra Danmark

Den tidligere regering er kun kommet med to mindre initiativer, der tilsammen kan reducere umetan-udslippet med omkring fire procent.

- Det er ikke tilstrækkeligt, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet.

Det ene tiltag handler om globalt at arbejde på at stoppe rutine-flaring. Det er gas, der brændes af, når man udvinder olie og gas på boreplatformene.

Det andet tiltag er en aftale om at begrænse den metan, der siver ud fra de danske biogasanlæg.

Til gengæld er der ikke taget nogle initiativer i forhold til landbruget, der står bag næsten 80 procent af den metan, der slipper ud fra Danmark.

Landbruget - og især pruttende og bøvsende køer - er den største kilde til udledning af drivhusgassen metan i Danmark. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

- Man er nødt til at tage fat i de store kilder til metanudledning, og det er blandt andet landbruget, hvor Klimarådet anbefaler, at der lægges en afgift på udledningerne, siger Peter Møllgaard.

Globalt set er landbruget ansvarlig for cirka 40 procent af metanudledningerne. Husdyrproduktionen - bøvser og prutter fra køer og gylle - står for den største del.

Der er i Global Methane Pledge - som metanløftet hedder - ikke et krav om, at Danmark skal reducere 30 procent alene. Metan-reduktionen på 30 procent er et kollektivt mål for alle landene i aftalen.

Men Danmark har forpligtet sig til at lave "omfattende indenlandske tiltag".

- Så man kan ikke bare melde hus forbi på hjemmefronten. Særligt ikke når man gerne vil være et foregangsland, siger Peter Møllgaard.

Fungerende klimaminister, Dan Jørgensen, der ankom til COP27 i weekenden, har ingen kommentarer til den tidligere regerings indsats for at begrænse udslippet af metan. (Foto: © Ahmad gharabli, Ritzau Scanpix)

Flere dårlige nyheder for planeten

Den meteorologiske verdensorganisation, WMO, slog i oktober fast, at der aldrig har været målt højere koncentration af drivhusgasser i atmosfæren end i år.

Det skete under overskriften "flere dårlige nyheder for planeten”.

Nyheden blev toppet med en konstatering af, at 2021 blev året, hvor der blev lukket mest metan ud i atmosfæren, siden man begyndte at måle for 40 år siden.

Metan er ligesom CO2 en drivhusgas, der hober sig op i atmosfæren, hvor den varmer kloden op. Metan er særligt problematisk, fordi den på kort sigt varmer kloden mere op end CO2.

Set over 20 år virker metan 80 gange så kraftigt som CO2. Og da det netop er i løbet af de næste årtier, at drivhusgasserne skal nedbringes for at holde klimaforandringerne nede, har det stor betydning, hvor meget metan der ryger ud.

Lykkes det at opfylde metanløftet kan vi begrænse den globale temperaturstigning frem mod 2045 betydeligt.

Derudover kan vi afværge 260.000 for tidlige dødsfald og 775.000 astmarelaterede hospitalsindlæggelser.

Klimarådet opfordrer den kommende regering til at lave en specifik metanindsats.

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S), der også er her på klimatopmødet i Sharm el-Sheikh, har ingen kommentar til kritikken.

Selv om det eneste, der er leveret siden sidste år, er en stigning i metan-udslippet, understreger Jens Mattias Clausen, at der stadig er fokus på løftet i Sharm el-Sheikh.

- Ikke mindst fordi USA driver det fremad, siger han og nævner, at den amerikanske præsident under sit besøg på klimatopmødet i sidste uge lagde vægt på, hvordan USA vil reducere udslippet fra olie- og gassektoren.

Derudover er der i morgen ministermøde om løftet, hvor det forventes at flere lande vil komme med konkrete planer for, hvordan de vil leve op til løftet.