Klimarådet til regeringen: Sæt afgiften på diesel op nu

Danmark tjener godt på grænsehandel med diesel til lastbiler. Det skal stoppe, mener Klimarådet.

Transporten fra lastbiler udleder i dag omkring 1,7 millioner ton CO2. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

I Tyskland koster en liter diesel 75 øre mere i afgift, end den gør i Danmark.

Det lyder måske ikke af meget, men hvis man er vognmand og ejer flere lastbiler, der hver især sluger rigtig meget diesel, så betyder det en del.

- Vi forsøger altid at tanke heroppe, fordi det er billigere, siger Marcel Schwaigert - en tysk chauffør, der er holdt ind på transportcenteret i Padborg for at fylde diesel på sin vogn.

Det er han langt fra den eneste, der gør. Faktisk er der en ret omfattende grænsehandel med diesel på den danske side af grænsen, og siden tyskerne ved nytår indførte en CO2-afgift på diesel, der har fået prisen til at stige yderligere, er det blevet endnu mere attraktivt at tanke i Danmark.

Det vil Klimarådet, som rådgiver regeringen om den grønne omstilling, gerne have sat en stopper for.

I en ny rapport med anbefalinger til en grønnere lastbiltrafik anbefaler rådet at hæve afgiften på diesel her og nu, så den kommer til at koste nogenlunde det samme på begge sider af grænsen.

Dårligt regnskab

Danmark tjener omkring en milliard om året på grænsenhandlen med diesel. Og siden tyskerne til nytår hævede deres afgifter på diesel vil det ifølge Skatteministeriets vurdering i år stige til 1,6 milliarder kroner.

Mens grænsehandlen altså er god for statskassen, er den modsat dårlig for den danske klimaindsats. For den diesel, der bliver solgt i Danmark, tæller med i det danske CO2-regnskab.

- Det betyder, at vi får nogle ekstra CO2-emissioner. Så når vi skal nå vores mål i 2030, skal vi finde tilsvarende flere reduktioner andre steder på grund af grænsehandlen, siger Niels Buus Kristensen, der sidder i Klimarådet og derudover er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo.

Ifølge Klimarådets rapport betød grænsehandlen i 2019, at der kom 0,7 millioner ton ekstra CO2 på Danmarks klimaregnskab.

Skatteministeriet vurderer derudover, at de højere afgifter i Tyskland vil betyde en ekstra udledning på omkring 0,3 millioner ton.

Samlet set betyder grænsehandlen med diesel altså en udledning på omkring en million ton CO2 - eller hvad der svarer til fem procent af den CO2, Danmark skal spare i 2030 for at leve op til vores klimamål.

Eller sagt på en anden måde: Hvis grænsehandlen blev stoppet ville Danmark spare mere CO2, end på den aftale, der er blevet lavet, om at sortere og genbruge mere af vores skrald.

Det er dog ikke alle, der er enige i, at afgifterne skal op.

- Det tænker jeg ikke er den rigtige vej frem. En afgiftsstigning vil bare gøre det dyrere for vognmændene, siger Erik Østergaard, direktør Danske Transport og Logistik.

- Brændstof udgør en rigtig stor del af deres omkostninger, og de kan ikke tage det ud af deres egen bundlinje. Det vil sige, at det bliver sendt videre til det næste led i kæden. Det vil sige forbrugerne og virksomhederne, der kommer til at absorbere de her afgiftsstigninger, siger han.

Transportminister Benny Engelbrecht mener heller ikke, at afgiften på diesel skal op. Han henviser til, at der allerede er taget beslutning om at indføre en CO2-afgift og en kørselsafgift for lastbiler.

- På den måde sikrer man, at både udenlandske og danske lastbiler betaler den samme CO2-afgift, siger han.

Klimarådet går også ind for både en høj CO2-afgift og en kørselsafgift. Men de understreger at begge dele ligger nogle år ude i fremtiden.

- Vi synes, at indtil vi får de ting på plads, er det en god ide at øge dieselafgiften for at stoppe grænsehandlen, siger Niels Buus Kristensen.

Grønne lastbiler

Forslaget om dieselafgiften er et af en række forslag i en ny rapport fra Klimarådet om hvordan vi bedst muligt får omstillet den tunge transport, som i dag udleder 1,7 millioner ton CO2.

Den overordnede opfordring fra Klimarådet til politikerne lyder, at de skal satse på, at lastbilerne i fremtiden kan elektrificeres enten ved at køre på batterier eller på brint, der også lavet af vedvarende energi.

Det kunne for eksempel blive til virkelighed ved at etablere elveje, hvor lastbilerne på udvalgte strækninger kan lade deres lastbiler op.

Noget, som både Sverige og Tyskland lige nu kører forsøg med.

Se hvordan elveje fungerer i videoen, som vi tidligere har lavet

I andre lande kører en del lastbiler allerede rundt på biogas, men Klimarådet advarer mod at gå den vej, da vi ikke har uendelige mængder biogas. Og den biogas der er, har andre brancher mere brug for.

Her er Klimarådets anbefalinger

  • Lav en strategi for omstillingen af den tunge transport

  • Sæt afgiften på diesel op nu og her - som en forløber for en generel CO2-afgift

  • Tænk opladning til større køretøjer ind, når der skal bygges ladestandere

  • Pres på i EU for at få afklaret, om der skal satses på elveje

  • Stop tilskud til gaslastbiler - Danmark skal satse på elektrificering

  • Der skal bruges meget vedvarende energi til transport i fremtiden - byg mere havvind og andet vedvarende energi