Kølige pletter kan beskytte skovens dyr mod klimaforandringer

Temperaturstigninger truer en række af skovens dyr. Men vi kan hjælpe dem ved at sikre kølige beskyttelseszoner.

  • Forskerne placerer temperaturmålere og data-loggere i skovbunden. (Foto: Lina Widenfalk © Stockholms Universitet)
  • Køligere områder i skoven ses fx i lavninger ogtæt bevoksning. Nogle gange er det let at se, hvor de er, når der som her stadig ligger sne. (Foto: Caroline Greiser © Stockholms Universitet)
1 / 2

Hvordan skal temperaturfølsomme dyrearter overleve i skovene, når klimaforandringerne for alvor gør deres indtog? Det spørgsmål har et internationalt forskerhold undersøgt.

Forskerne kommer fra universiteterne i Stockholm, Marseille og Helsinki. De vurderer, at arter med forkærlighed for køligere klima vil kunne klare sig ved at søge tilflugt i koldere områder af de samme skove, som de færdes i nu.

Resultaterne er samtidig en hjælp til at forstå klimaforandringernes effekt på biodiversiteten i skovene. Og altså et fingerpeg om, hvad vi kan gøre for at hjælpe.

10 graders forskel

For de fleste af dyrene er det afgørende spørgsmål, hvor varmt der er nede ved jorden, hvor de befinder sig. Målinger foretaget i tilknytning til forskningsprojektet dokumenterer, at det kan variere meget på grund af forskelle i skygge, vegetation og terrænhøjde.

I et konkret eksempel varierede den maksimale sommertemperatur i et område af skovbunden fx med over 10 grader inden for blot 100 meters afstand.

Typisk vil der være køligst i lavtliggende områder nær vand, hvor der samtidig er skygge, tæt bevoksning og gammel skov.

- Hvis vi ved, hvor der er køligere tilflugtssteder i landskabet, kan vi beskytte de kolde områder og dermed hjælpe kulde-tilpassede arter med at overleve i et varmere klima, siger ph.d.-studerende Caroline Greiser fra Institut for Økologi, Miljø og Botanik ved Stockholms Universitet i en pressemeddelelse.

Termometre i svensk skovbund

I praksis har hendes og kollegernes arbejde blandt andet bestået i at udarbejde et ”mikroklimakort” for et 16.000 kvadratkilometer stort område af det centrale Sverige. For at kunne lave kortlægningen har forskerne placeret bittesmå temperaturmålere rundt om i området og registreret de skiftende temperaturer hen over et år.

Det har blandt andet fortalt dem, at temperaturforskellene afhænger mere af typen af skov (om den er åben eller tæt), end af om en given bakkeside fx ligger i sol eller skygge.

Forskergruppen vil nu gå videre med at undersøge forskellige arters særlige behov, hvis de skal have en chance for at overleve.

- Vi håber, at den her forskning øger opmærksomheden på, at skovens tæthed er vigtig for det mikroklimatiske landskab. Og at skovdriften kan være med til at reducere tabet af biodiversitet, siger Caroline Greiser.

Hun peger konkret på, at det kan gøre en forskel at skabe bufferzoner ved kølige steder i skoven, så de forbliver kolde, selv om der fældes skov i nærheden.

Resultaterne fra de svenske, franske og finske forskeres arbejde er offentliggjort i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Agricultural and Forest Meteorology.

Facebook
Twitter