Krebsdyr går i opløsning: CO2 sender havet 14 mio. år tilbage i tiden

Stopper vi ikke vores udledning af CO2, opsuger verdenshavene katastrofale mængder af drivhusgassen, viser ny forskning.

Verdens koralreve trues både af temperatur og af forsuringen. De opbygger nemlig deres skelet af kalk, som nedbrydes når vandet bliver mere surt. (Foto: handout © Scanpix)

I takt med at vi lukker mere kuldioxid ud i

atmosfæren
, opsuger verdenshavene en tredjedel af gassen. Den proces er naturlig.

Men mængden af

CO2
er alt for høj og stiger for hurtigt. Og det er et problem, fordi det får havene til at blive mere sure - lidt ligesom når man putter kulsyre i vand for at lave danskvand.

Nu viser forskning fra Cardiff University, at fortsætter vi udledningen som "business-as-usual" - og altså

undlader
at
reducere
vores
CO2
- bliver havene forsuret i en grad, der ikke er set i mange millioner år.

Og det er dårligt nyt for livet i havene.

- Vores nye geologiske oplysninger om forsuringen af havene fortæller os, at fortsætter vi vores udledning, som den er nu, vil forholdene i havene være helt anderledes end økosystemerne har oplevet i 14 millioner år, siger

Dr
. Sindia Sosdian, fra Cardiff University i en pressemeddelelse.

Den voldsomme stigning af

CO2
i havene er en alvorlig trussel mod stort set alt liv i havene.

I takt med at havene bliver mere sure, kan specielt kalkbaserede

organismer
som
koralrev
, alger og krebsdyr blive truet på livet.

I nogle tilfælde er unge krebsdyrs skaller allerede ved at gå i opløsning, fordi havets surhedsgrad opløser kalken, som skallen blandt andet består af.

Rekonstruerede 22 millioner år

For at undersøge, hvordan forsuringen af havene påvirker livet, rekonstruerede forskerne de seneste 22 millioner års

CO2
niveau ved at kigge på den kemiske sammensætning i skallerne på en lang række
fossiler
.

Det gav dem et indblik i konsekvenserne, hvis vi ikke nedsætter vores udledning af

CO2
betydeligt.

Fortsætter vi den nuværende udledning, kommer mængden af

CO2
i
atmosfæren
til at stige betydeligt. Fra lidt over 400 parts per million (ppm) i dag til omkring 930 ppm i år 2100.

Sker reduceringen ikke, falder havenes såkaldte pH værdi fra de nuværende cirka 8,1 til 7,8.

Det lyder måske ikke af meget, men det er en alvorlig forsuring, da et fald på bare 0,1 repræsenterer en 25 procents forsuring.

Tre grader varmere

Og en så voldsom forsuring er ikke set på Jorden i 14 millioner år. Dengang var Jordens gennemsnitstemperatur tre grader varmere end i dag på grund af Jordens naturlige geologiske cyklus.

- Den nuværende pH er sandsynligvis allerede lavere, end den har været på noget tidspunkt i de sidste to millioner år, siger professor Carrie Lear i

pressemeddelelsen
.

- For at forstå præcis hvad det betyder for livet i havene, kræver det langvarige laboratorieforsøg, feltarbejder og undersøgelser af

fossiler
.

Problemet er, at vi måske er ved at løbe tør for tid. Forsuringen af havene er stadigt tiltagende og har allerede alvorlige konsekvenser for fx

koralrev
og kalkbaserede alger.

Den nye forskning er publiceret i Earth and Planetary Science Letters.

Facebook
Twitter